Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Cefabiot (Ceftin) Uten Resept

Kjøpe CefabiotKjøpe Cefabiot På nett uten resept

CEFABIOT (CEFTIN) INDIKASJONER


Cefabiot brukes for behandling av bakterielle infeksjoner (sinus, hud, lunge, urinveis, øre og hals). Det kan også bli brukt til å behandle Lyme sykdom og gonore. Cefabiot er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre dannelsen av bakteriens cellevegg slik at veggen brister, noe som resulterer i død av bakterier.

CEFABIOT (CEFTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Cefabiot som anvist av legen din.

Ta Cefabiot gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Cefabiot helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Cefabiot fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Cefabiot for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Cefabiot, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen, og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Cefabiot.

CEFABIOT (CEFTIN) LAGRING


Oppbevares Cefabiot ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Cefabiot utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CEFABIOT (CEFTIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: cefuroksimaksetil.

IKKE bruk Cefabiot hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Cefabiot eller annen cephalosporin antibiotika (f.eks, cefalexin, cefprozil).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, en mage eller tarminfeksjon, eller en blodpropp problem
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin antibiotika (f.eks, amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem).

Noen legemidler kan samhandle med Cefabiot. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aminoglykosider (f.eks, gentamicin), ciklosporin, diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid), eller andre legemidler som påvirker nyrene fordi bivirkninger, som for eksempel nyretoksisitet, kan forekomme
Hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), fordi deres effektivitet kan bli redusert med Cefabiot.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Cefabiot kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår under behandlingen eller innen flere måneder etter behandling med Cefabiot. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Tabletten og miksturen former av Cefabiot er ikke tilsvarende. Ikke erstatte en for den andre.
Cefabiot fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Cefabiot for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Cefabiot kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Diabetes pasienter - Cefabiot kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Cefabiot. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og komplett blodceller, kan utføres mens du bruker Cefabiot. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Cefabiot bør ikke brukes til barn yngre tre måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Cefabiot mens du er gravid. Cefabiot er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Cefabiot.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré / løs avføring, kvalme, oppkast.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, endring i mengden av urin, mørk urin, lett blåmerker eller blødninger, tretthet , feber, kramper, alvorlig diaré, magekramper / smerter, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Cefabiot