Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ciriax (Cipro) Uten Resept

Kjøpe CiriaxKjøpe Ciriax På nett uten resept

CIRIAX (CIPRO) INDIKASJONER


Ciriax brukes til å behandle ulike typer av bakterielle infeksjoner. Det kan også bli brukt til å forhindre eller bremse anthrax etter eksponering. Ciriax er et antibiotikum i en gruppe legemidler som kalles fluorokinoloner. Den bekjemper bakterier i kroppen. Det fungerer ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av bakterier å overleve. Ciriax vil ikke behandle en virusinfeksjon som forkjølelse eller influensa.

CIRIAX (CIPRO) INSTRUKSJONER


Ta Ciriax nøyaktig slik det var foreskrevet for deg.

Ikke ta det i større doser eller lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Ta Ciriax med et fullt glass vann (8 gram). Drikk flere ekstra glass væske hver dag, mens du tar Ciriax.
Ikke knuse, tygge eller bryte tabletten. Svelge pillen hele. Den er spesielt laget for å frigi legemidlet langsomt i kroppen. Breaking pillen ville føre for mye av stoffet som ble sluppet på en gang.
Ciriax kan tas med eller uten mat, men ta det på samme tid hver dag.
Ikke ta Ciriax med meieriprodukter som melk eller yoghurt, eller med kalsium-forsterkede juice. Du kan spise eller drikke disse produktene som en del av et vanlig måltid, men ikke bruk dem alene når du tar Ciriax. De kunne gjøre medisiner mindre effektive.
Ta denne medisinen i så mange dager som det har blitt skrevet ut til deg selv om du begynner å føle deg bedre. Symptomene dine kan bli bedre før infeksjonen er helt behandlet.
Hvis du glemmer en dose av Ciriax, bruke det så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke bruk to doser på en gang.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ciriax.

CIRIAX (CIPRO) LAGRING


Oppbevar Ciriax ved romtemperatur unna fuktighet og varme. Hold Ciriax utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

CIRIAX (CIPRO) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ciriaxfloxacin hydrochloride.

IKKE bruk Ciriax hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ciriax eller annen fluoroquinolone (f.eks Levofloxacin)
du tar tizanidine eller du nylig har fått en levende oral vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ciriax. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en mageinfeksjon, leverproblemer, hjernen eller nervesystemet problemer, økt trykk i hjernen, Alzheimers sykdom, hjernen blodårer problemer, muskelproblemer (f.eks, myasthenia gravis), eller tidligere krampeanfall
hvis du har en historie med alvorlig eller vedvarende diaré, hud følsomhet for sol, lave kaliumnivået i blodet, hjerteproblemer, uregelmessig hjerterytme (f.eks, QT-forlengelse), eller hvis du har et familiemedlem med en historie med uregelmessig hjerterytme
hvis du har en historie med felles eller seneproblemer, revmatoid artritt, nyreproblemer eller nedsatt nyrefunksjon, eller hjerte, nyre, eller lungetransplantasjon
hvis du tar kortikosteroider (for eksempel Prednisolon) eller du deltar i anstrengende fysisk arbeid eller trening.

Noen legemidler kan samhandle med Ciriax. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antiarytmika (f.eks, amiodaron, kinidin) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert uregelmessig hjerterytme, kan økes.
Kortikosteroider (f.eks, prednison) fordi de kan øke risikoen for seneproblemer.
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid), metoklopramid, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen), eller probenecid fordi de kan øke risikoen for Ciriax er bivirkninger.
Antikoagulantia (f.eks warfarin), antipsykotika (for eksempel klozapin), ciklosporin, metotreksat, monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine), serotonin noradrenalin reopptakshemmere (SNRI) (f.eks duloksetin), sulfonylurea (f.eks, glibenklamid), teofyllin, tizanidine, trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller xanthines (f.eks, koffein) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Ciriax.
Hydantoins (f.eks, fenytoin) eller levende oral vaksine mot tyfoidfeber fordi deres effektivitet kan bli redusert med Ciriax.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ciriax kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ciriax kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Ciriax med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Pass på å bruke Ciriax for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Ciriax kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Ciriax fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Unngå store mengder mat eller drikke som har koffein (for eksempel kaffe, te, kakao, cola, sjokolade).
Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever smerte eller hevelse i en sene eller svakhet eller tap av bruk av et felles område. Hvil i området og unngå trening inntil videre instruksjoner fra legen din.
Diabetes pasienter - Ciriax kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Ciriax kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Ciriax. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Bruk Ciriax med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene (f.eks sene problemer), spesielt hvis de tar kortikosteroider (f.eks, prednison). De kan også være mer følsom for andre effekter (f.eks, uregelmessig hjerterytme).
Ciriax bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt ledd-og seneproblemer.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Ciriax mens du er gravid. Ciriax er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Ciriax.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, tap av matlyst, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller vente avføring, brenning, nummenhet, prikking, smerte, eller svakhet i armer, hender, ben eller føtter, brystsmerter, mørk urin eller uvanlig endring i mengden av urin, besvimelse, feber, frysninger, eller uvanlig hoste, hallusinasjoner, manglende evne til å bevege seg eller bære vekten på et ledd eller sene området, uregelmessig hjerterytme, tap av bevissthet, moderat til alvorlig solbrenthet, humør eller mentale forandringer (f.eks, ny eller forverret angst, uro, forvirring, depresjon, rastløshet, søvnløshet), muskelsmerter eller svakhet, smerte, ømhet, rødhet, hevelse, svakhet, eller blåmerker i en sene eller fellesområde, blek avføring, vedvarende sår hals, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende diaré, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, magekramper / smerter, selvmordstanker eller handlinger, skjelvinger, uvanlige blåmerker eller blødning; uvanlig trøtthet, vaginal gjær infeksjon, visjon endringer, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ciriax