Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Daedalon (Dramamine) Uten Resept

Kjøpe DaedalonKjøpe Daedalon På nett uten resept

DAEDALON (DRAMAMINE) INDIKASJONER


Drama anvendes for forebygging og behandling av kvalme, oppkast og svimmelhet forårsaket av reisesyke.

DAEDALON (DRAMAMINE) INSTRUKSJONER


Bruk Daedalon som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

Daedalon kan tas med eller uten mat.
Bruk Daedalon nøyaktig som anvist på pakken, med mindre instruert ulikt av legen din. Hvis du tar Daedalon uten resept, følge alle advarsler og forsiktighetsregler på etiketten.
Ta den første dosen minst 30 minutter før aktiviteten eller reise.
Hvis du glemmer en dose av Daedalon og du tar den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Daedalon.

DOSERING

Bruk Daedalon nøyaktig som anvist av din lege.

DAEDALON (DRAMAMINE) LAGRING


Butikkdramamine ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), eller i henhold til instruksjonene på pakningen. Oppbevares i originalpakningen eller container. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Daedalon utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Daedalon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), kronisk bronkitt, emfysem, lungesykdom, kortpustethet, eller søvnapné
hvis du har en blokkering av mage, tarm, eller urinveiene, problemer med vannlating, diabetes, magesår, forstørrelse av prostata, glaukom, hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme, høyt blodtrykk, porfyri, eller skjoldbrusk sykdom

Noen legemidler kan påvirkes med Daedalon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Natriumoksybat (GHB) fordi en økning i søvnlengde og en nedgang i evnen til å puste er sannsynlig
MAO-hemmere (f.eks phenelzine) fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel høyt blodtrykk eller anfall, kan det oppstå
Antibiotika som kan forårsake hørselsproblemer (f.eks gentamicin, vancomycin) fordi Daedalon kan maskere symptomer på hørselsproblemer

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Daedalon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

IKKE bruk Daedalon hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Daedalon eller andre lignende legemidler
du tar natriumoksybat (GHB)
du er bruker eller har tatt en monoamin oksidase (MAO)-hemmer (f.eks phenelzine) de siste 14 dagene
du ammer

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Daedalon kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ikke kjøre bil, bruke maskiner, eller gjøre noe annet som kan være farlig før du vet hvordan du reagerer på Daedalon. Bruke Daedalon alene, med visse andre legemidler, eller sammen med alkohol kan redusere din evne til å kjøre bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver.
Unngå å drikke alkohol eller tar andre medisiner som forårsaker døsighet (f.eks sedativa, beroligende) mens du tar Daedalon. Daedalon vil legge til effekter av alkohol og andre beroligende midler. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner er depressiva.
Daedalon kan forårsake svimmelhet. Alkohol, kan varmt vær, mosjon, og feber øke denne effekten. For å hindre det, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Også, sitte eller ligge på det første tegn på svimmelhet.
Ikke overskrid anbefalt dose eller bruke Daedalon oftere eller lenger enn foreskrevet uten først å sjekke med legen din.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller under trening eller andre aktiviteter siden heteslag kan forekomme.
Daedalon kan føre til økt følsomhet for solen. Unngå eksponering til solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Daedalon. Bruk en solkrem eller beskyttende klær dersom du må være ute i en lengre periode.
Ikke bruk Daedalon med noen form for medisin som inneholder difenhydramin. Før du begynner å ta noen ny resept eller reseptfrie medisiner, inkludert ett som brukes på huden, lese ingredienser for å se om det inneholder også difenhydramin eller en annen lignende medisin (f.eks, antihistamin). Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker på om den gjør det, må du kontakte lege eller apotek.
Bruk Daedalon med forsiktighet hos eldre, fordi de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet, sedasjon, og svimmelhet når du står oppreist.
Sikker bruk og instruksjoner for bruk hos barn varierer i henhold til merkevaren som brukes. Snakk med din lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om det merket du bruker.
Bruk av Daedalon er ikke anbefalt til barn yngre enn to år uten først å snakke med barnets lege. Sikkerhet og effekt hos denne aldersgruppen har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, diskutere med legen din om fordeler og risiko ved bruk Daedalon under svangerskapet. Daedalon utskilles i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Daedalon.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, tørr munn, hals og nese; jevning av slim i nese eller hals.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, kramper, nedsatt årvåkenhet, problemer med vannlating, overdreven oppstemthet, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, psykiske eller humørsvingninger, pounding i brystet, kramper, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, tungpustethet, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Daedalon