Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Daktarin (Nizoral) Uten Resept

Kjøpe DaktarinKjøpe Daktarin På nett uten resept

DAKTARIN (NIZORAL) INDIKASJONER


Daktarin brukes for behandling av soppinfeksjoner. Daktarin er en azol soppdrepende. Det dreper følsomme sopp ved å forstyrre dannelsen av soppcellemembran.

DAKTARIN (NIZORAL) INSTRUKSJONER


Bruk Daktarin som anvist av legen din!

Ta Daktarin gjennom munnen med eller uten mat.
Ikke ta syrenøytraliserende innen en time før eller to timer etter at du tar Daktarin.
Hvis du også tar en antikolinerge (f.eks hyoscyamin), en H2-antagonist (f.eks, famotidin), eller en protonpumpehemmer (for eksempel omeprazol), ta Daktarin minst to timer før H2-antagonist, protonpumpehemmer, eller antikolinerge .
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Daktarin for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Daktarin fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Daktarin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Daktarin.

DAKTARIN (NIZORAL) LAGRING


Butikk Daktarin mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Daktarin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DAKTARIN (NIZORAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ketokonazol.

IKKE bruk Daktarin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Daktarin
du har en soppinfeksjon i hjernen membraner (sopp meningitt)
du tar en aldosteron blocker (f.eks, eplerenon), astemizol, cisaprid, conivaptan, dofetilide, en ergotalkaloidderivater (f.eks, ergotamin), erytromycin, midazolam, nevirapin, pimozid, en kinazolin (f.eks, alfuzosin), kinidin, rifabutin, rifampicin , terfenadin, triazolam, eller en 5-HT reseptor agonist (f.eks eletriptan).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Daktarin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er allergisk mot andre azolfungicider (f.eks itrakonazol)
hvis du har lav magesyre (f.eks hypochlorhydria)
hvis du har en leversykdom, regelmessig alkoholbruk, alkohol misbruk eller avhengighet, eller blodproblemer (f.eks prophyria).

Noen legemidler kan samhandle med Daktarin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Mange reseptbelagte og reseptfrie legemidler (f.eks brukes for infeksjoner, HIV, kramper, angst, søvn, halsbrann, diabetes, høyt kolesterol, hjerteproblemer, høyt blodtrykk, allergi, uregelmessig hjerterytme, smerte, blodfortynnende, astma, migrene, humør eller psykiske problemer, kreft, prostataproblemer, immunsystem undertrykkelse, erektil dysfunksjon, urinveisproblemer, eller prevensjon [prevensjon]), multivitamin produkter, og urte-eller kosttilskudd kan samhandle med Daktarin, øker risikoen for alvorlige bivirkninger
Nevirapin, rifabutin, eller rifampicin fordi de kan redusere Daktarin effektivitet
Astemizol, cisaprid, dofetilide, erytromycin, pimozid, kinidin, eller terfenadin fordi risikoen for alvorlige hjerte effekter kan være økt
Midazolam eller triazolam fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan økes med Daktarin, noe som resulterer i økt risiko for sedasjon og pustevansker
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), conivaptan, ergotalkaloider (for eksempel ergotamin), kinasolin (f.eks alfuzosin) eller 5-HT reseptor agonister (f.eks, eletriptandoser) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Daktarin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Daktarin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Daktarin kan forårsake svimmelhet eller døsighet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Daktarin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Sjelden, kan Daktarin forårsake en alvorlig allergisk reaksjon rett etter at du tar den første dosen. Symptomer kan være pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i øyelokk, ansikt eller lepper, eller utslett eller elveblest. Hvis dette skjer, søke medisinsk hjelp på en gang.
Bruk av alkohol med Daktarin har sjelden forårsaket symptomer som rødme, utslett, hevelse i hender og føtter, kvalme og hodepine. Snakk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Daktarin.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Daktarin virker bare mot sopp, det spiller ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse) eller bakterielle infeksjoner.
Pass på å bruke Daktarin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Infeksjonen kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Diabetes pasienter - Daktarin kan øke risikoen for lavt blodsukker fra din diabetes medisin. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Daktarin. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Laboratorietester, inkludert leverfunksjonsprøver, kan utføres mens du bruker Daktarin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Daktarin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Daktarin mens du er gravid. Daktarin er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du bruker Daktarin.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Kvalme, magesmerter eller opprørt.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), oppblåsthet, mørk urin, nedsatt seksuell evne, depresjon, uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, tap av matlyst, nummenhet eller prikking i hender eller føtter, blek avføring, alvorlig eller vedvarende kvalme eller magesmerter, hovne eller anbud magen, tanker om selvmord, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet eller utmattelse, visjon endringer; oppkast, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Daktarin