Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Daldanon (Minipress) Uten Resept

Kjøpe DaldanonKjøpe Daldanon På nett uten resept

DALDANON (MINIPRESS) INDIKASJONER


Daldanon brukes for behandling av høyt blodtrykk eller benign prostatahyperplasi (BPH). Daldanon er en alpha-blocker. Det fungerer ved å forårsake blodårene og musklene rundt urinrøret (røret som fører ut av blæren) å slappe av. Dette bidrar til å senke blodtrykket og for å forbedre symptomer urin forbundet med utvidelse av prostata (BPH).

DALDANON (MINIPRESS) INSTRUKSJONER


Bruk Daldanon som anvist av legen din.

Ta Daldanon gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Daldanon, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Daldanon.

DALDANON (MINIPRESS) LAGRING


Lagres Daldanon ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, lys, og fuktighet. Hold Daldanon utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DALDANON (MINIPRESS) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Prazosin hydroklorid.

IKKE bruk Daldanon dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Daldanon.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Daldanon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har brystsmerter, hjertesykdommer, narkolepsi, eller nyreproblemer
hvis du skal ha øye kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Daldanon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) eller verapamil, fordi de kan øke risikoen for Daldanon er bivirkninger
Betablokkere (f.eks, propranolol) eller fosfodiesterase hemmere (f.eks sildenafil) fordi deres handlinger og risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Daldanon.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Daldanon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Daldanon kan føre til svimmelhet, eller besvimelse etter første dose. Ta første dose ved sengetid. Hvis du får opp i løpet av natten, sitte opp og stå sakte. Fortsett å sitte opp og stå sakte mens du tar Daldanon.
Daldanon kan forårsake svimmelhet, døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Daldanon med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Daldanon kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Unngå å delta i eventuelle farlige oppgaver i minst 24 timer etter å ha tatt den første dosen, mangler flere doser, øke dosen, eller tar andre høyt blodtrykk medisiner.
Før du drikker alkohol, diskutere det med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Daldanon før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Daldanon kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert tester for feokromocytom (en binyre tumor). Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Daldanon.
Bruk Daldanon med ekstrem forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Daldanon bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Daldanon mens du er gravid. Daldanon er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Daldanon, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, tørr munn, hyppig vannlating, hodepine, mangel på energi, svimmelhet, nesetetthet, kvalme, svakhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), slørete syn, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, depresjon, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hevelse av hender eller føtter.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Daldanon