Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Dapoxetin (Dapoxetine) Uten Resept

Kjøpe DapoxetinKjøpe Dapoxetin På nett uten resept

DAPOXETIN (DAPOXETINE) INDIKASJONER


Dapoxetin er en selektiv serotonin reuptake inhibitor som demonstrerte effektivitet i tusenvis av mannlige pasienter med tidlig utløsning problem. Det øker nivået av serotonin i hjernen forsterke pasientens kontroll over utløsningen og ha andre gunstige virkninger på seksuallivet.

DAPOXETIN (DAPOXETINE) INSTRUKSJONER


Bruk Dapoxetin som anvist av legen din.

Ta Dapoxetin muntlig med et fullt glass vann.
Dapoxetin er vanligvis tatt en time før samleie.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta det oftere enn en gang daglig.

DOSERING

For de fleste pasientene, er startdosen 60 mg. Du kan være foreskrevet Dapoxetin 30 mg eller Dapoxetin 60 mg, mens enkelte pasienter kan kreve Dapoxetin 120 mg hvis de ikke svare på det originale.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Dapoxetin.

DAPOXETIN (DAPOXETINE) LAGRING


Denne medisinen bør oppbevares ved romtemperatur unna varme, lys, og fuktighet. Hold denne medisinen på et sikkert sted, slik at barna ikke kan nå det.

DAPOXETIN (DAPOXETINE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Dapoxetin hydroklorid.

Ikke bruk Dapoxetin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Dapoxetin
du har blitt anbefalt av legen din for å unngå seksuell aktivitet på grunn av hjerteproblemer
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Dapoxetin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom), blodcelle problemer (f.eks, leukemi, sigdcelleanemi), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme), eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Dapoxetin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Dapoxetin er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Dapoxetin effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Dapoxetin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Dapoxetin kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Dapoxetin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Dapoxetin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Dapoxetin kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Dapoxetin sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig (f.eks, mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din med en gang hvis du har en ereksjon som varer mer enn fire timer.
Dapoxetin ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Dapoxetin vil ikke forhindre graviditet. Hvis partneren din kan bli gravid og du ønsker å unngå graviditet, sørg for å bruke en effektiv form for prevensjon.
Dapoxetinmay uvanlig medføre svakt, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Ikke bruk andre legemidler eller behandlinger for ED mens du tar Dapoxetin uten først å sjekke med legen din.
Bruk Dapoxetin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Dapoxetin er ikke anbefalt for bruk hos pasienter yngre 18 år.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet eller søvnløshet, sløvhet, tretthet, skjelving, uro, angst, selvmordstendenser, mani, anoreksi, tørr munn eller hypersalivation og diaré, hudutslett, urticaria.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Den tilstand av spenning, kvalme, oppkast, kramper, kramper.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Dapoxetin