Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Decortin H (Prednisolone) Uten Resept

Kjøpe Decortin HKjøpe Decortin H På nett uten resept

DECORTIN H (PREDNISOLONE) INDIKASJONER


Prednisolon brukes for behandling av allergi, leddgikt, pusteproblemer (f.eks, astma), visse blodsykdommer, kollagen sykdommer (f.eks, lupus), enkelte øyesykdommer (f.eks, keratitt), kreft (f.eks, leukemi), endokrine problemer (for eksempel binyrebarkinsuffisiens), tarmproblemer (f.eks, ulcerøs kolitt), hevelse på grunn av visse forhold, eller hudsykdommer (f.eks psoriasis). Prednisolon er et kortikosteroid. Det fungerer ved å endre kroppens immunrespons til ulike forhold og redusere betennelser.

DECORTIN H (PREDNISOLONE) INSTRUKSJONER


Bruk Prednisolon som anvist av legen din.

Ta Prednisolon gjennom munnen med mat.
Hvis du glemmer en dose av Prednisolon, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Prednisolon.

DECORTIN H (PREDNISOLONE) LAGRING


Butikk Prednisolon ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C), i en tett lukket beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Prednisolon utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.
IKKE bruk Prednisolon dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Prednisolon
du har en systemisk soppinfeksjon, en viss type malaria, betennelse i synsnerven, eller herpes infeksjon i øyet
du er planlagt å ha en levende eller svekkede levende vaksiner (f.eks, kopper)
du tar mifepriston.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Prednisolon. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, nyreproblemer, leverproblemer, diabetes, kramper, en aktiv skjoldbruskkjertel, binyrene problemer, væskeretensjon (f.eks, hevelse av hender , ankler eller føtter), eller eventuelle psykiske eller humør problemer
hvis du har eller nylig har hatt en soppinfeksjon, bakteriell, viral, eller annen type infeksjon, herpes infeksjon i øyet, vannkopper, meslinger, eller helvetesild
hvis du har HIV-infeksjon eller tuberkulose (TB) infeksjon, eller hvis du har hatt noen gang hatt en positiv TB hudtest
hvis du har noen mageproblemer (f.eks sår), tarmproblemer (f.eks, blokkering, perforasjon, eller infeksjon, uforklarlig diaré, divertikulitt, ulcerøs kolitt), nylig tarmkirurgi, eller betennelse i spiserøret
hvis du har svake bein (f.eks, osteoporose) eller muskelproblemer (f.eks, myasthenia gravis)
hvis du har hatt en nylig vaksinasjon (f.eks, kopper).

Noen legemidler kan samhandle med Prednisolon. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin, ciklosporin, østrogener (f.eks, østradiol), orale antikonsepsjonsmidler (f.eks p-piller), eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Decortin H er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, efedrin, hydantoins (f.eks, fenytoin) eller rifampicin fordi de kan redusere Prednisolon effektivitet
Antikolinesteraser (f.eks pyridostigmine), aspirin, diuretika (f.eks, hydroklortiazid, furosemid), metotreksat, mifepriston, kinolonantibiotika (f.eks ciprofloxacin), ritodrin, eller leve eller svekkede levende vaksiner fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Prednisolon
Antikoagulantia (f.eks warfarin), hydantoins (f.eks, fenytoin) eller drept eller inaktiverte vaksiner fordi deres effektivitet kan bli redusert med Prednisolon.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Prednisolon kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Unngå alkohol mens du bruker Prednisolon.
Prednisolon kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Hvis du ikke har hatt vannkopper, helvetesild, eller meslinger, unngå kontakt med alle som gjør.
Hvis du tar Prednisolon regelmessig over en lengre periode, bære et ID-kort til alle tider som sier at du tar Prednisolon.
Ikke motta en levende vaksine (f.eks, meslinger, kusma, kopper) mens du tar Prednisolon. Snakk med legen din før du får noen vaksine.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Prednisolon før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Diabetes pasienter - Prednisolon kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert adrenalin funksjonstester, kan utføres mens du bruker Prednisolon. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Prednisolon i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Kortikosteroider kan påvirke vekst hos barn og tenåringer i noen tilfeller. De kan trenge regelmessige vekstkontroller mens de tar Prednisolon.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Prednisolon mens du er gravid. Prednisolon er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Prednisolon, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Hvis du er på lang sikt eller høy dose terapi og du plutselig slutter å ta Prednisolon, kan du ha abstinenssymptomer, som feber, oppkast, tap av appetitt, diaré, kvalme, svimmelhet, vekttap, svakhet, generell kroppen ubehag, ledd-eller muskel smerte.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Acne, klossethet, svimmelhet, flushing, følelse av en hvirvlende bevegelse, generelle kroppen ubehag, hodepine, økt appetitt, økt svetting, kvalme, nervøsitet, søvnløshet, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), svart, tjæreaktig avføring, endringer i kroppsfett, endringer i menstruasjonsperioden, endringer i hudfarge , brystsmerter, lett blåmerker eller blødning, økt sult, tørst, eller vannlating, mentale eller humørsvingninger (f.eks, depresjon), muskelsmerter, svakhet eller muskelsvinn, kramper, alvorlig kvalme eller brekninger, kortpustethet, tegn på infeksjon ( f.eks, feber, frysninger, vedvarende sår hals), plutselig kraftig svimmelhet eller hodepine, hevelser i ankler, føtter eller hender, sene eller skjelettsmerter, tynning av huden, unormal følelse i huden, unormal vektøkning, synsforstyrrelser eller andre øyeproblemer; oppkast som ser ut som kaffegrut.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Decortin H