Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Delix Plus (Altace) Uten Resept

Kjøpe Delix PlusKjøpe Delix Plus På nett uten resept

DELIX PLUS (ALTACE) INDIKASJONER


Delix Plus brukes for behandling av høyt blodtrykk eller redusere risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag og død hos visse pasienter. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Den brukes sammen med andre legemidler for å behandle hjertesvikt og forbedre overlevelse etter et hjerteinfarkt. Delix Plus er en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer. Det fungerer ved å slappe av blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

DELIX PLUS (ALTACE) INSTRUKSJONER


Bruk Delix Plus som anvist av legen din.

Ta Delix Plus gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg denne tabletten hel med mindre legen din forteller deg noe annet.
Fortsett å ta Delix Plus selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Delix Plus, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Delix Plus.

DELIX PLUS (ALTACE) LAGRING


Butikk Delix Plus mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Delix Plus utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DELIX PLUS (ALTACE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ramipril.

IKKE bruk Delix Plus hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Delix Plus
du har en historie med angioødem (hevelse av hender, ansikt, lepper, øyne, hals, eller tungen, problemer med å svelge eller puste, eller heshet) forårsaket av behandling med en ACE-hemmer
du er i din andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Delix Plus. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du er i stand til å bli gravid
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks aortastenose, hjertesvikt), blodårer problemer, blod flow problemer, beinmargsproblemer, nyreproblemer, visse leverproblemer (f.eks, ascites, skrumplever) eller diabetes
hvis du har en historie med angioødem, hjerneslag, eller nylig hjerteinfarkt, eller du har hatt en nyretransplantasjon
hvis du har en autoimmun sykdom (f.eks, lupus, revmatoid artritt, sklerodermi)
hvis du er dehydrert eller har lavt blodvolum, høye kaliumnivået i blodet, eller lavt blod natrium nivåer, eller hvis du er på en lav-salt (natrium) diett
hvis du får behandling for å redusere følsomheten for bistikk
hvis du er på dialyse eller er planlagt å ha en større operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Delix Plus. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen), kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton, triamteren), kaliumtilskudd, eller trimetoprim fordi risikoen for høye kaliumnivået i blodet kan økes
Visse gullholdige legemidler (f.eks natrium Aurothiomalate) fordi rødme, kan kvalme, oppkast, og lavt blodtrykk forekomme
Litium eller thiopurines (f.eks, azatioprin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Delix Plus.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Delix Plus kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Delix Plus kan føre til svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Delix Plus med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Delix Plus kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Delix Plus kan forårsake en alvorlig bivirkning som kalles angioødem. Kontakt legen din med en gang hvis du utvikle hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, eller heshet.
Delix Plus kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. De kan også ha større risiko for bivirkninger. Kontakt legen din dersom symptomene ikke bedres eller hvis de blir verre.
Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast eller diaré øke risikoen for lavt blodtrykk. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
I sjeldne tilfeller kan Delix Plus senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Denne risikoen kan være større hvis du har visse andre helseproblemer (for eksempel nyreproblemer, kollagen vaskulær sykdom). Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Delix Plus før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Diabetes pasienter - Delix Plus kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, blodelektrolyttnivå, hjertefunksjon, eller nyre-eller leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Delix Plus. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Delix Plus med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Delix Plus bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Delix Plus kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Delix Plus er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Delix Plus.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hoste, svimmelhet, hodepine, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse av hender, øyne, munn, ansikt, lepper eller tunge, heshet), brystsmerter, mørk urin, redusert vannlating, problemer med å svelge, besvimelse ; infeksjon (f.eks, feber, frysninger, vedvarende sår hals), uregelmessig hjerterytme, kramper, magesmerter (med eller uten kvalme eller oppkast), symptomer på lavt blodtrykk (f.eks, besvimelse, alvorlig svimmelhet), gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Delix Plus