Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Dentron (Zofran) Uten Resept

Kjøpe DentronKjøpe Dentron På nett uten resept

DENTRON (ZOFRAN) INDIKASJONER


Dentron anvendes for å forebygge kvalme og oppkast forbundet med cancer-kjemoterapi eller kirurgi. Dentron er en serotonin 5-HT3 reseptorblokker. Det fungerer ved å blokkere et kjemisk antatt å være en årsak til kvalme og oppkast i visse situasjoner (f.eks kjemoterapi).

DENTRON (ZOFRAN) INSTRUKSJONER


Bruk Dentron som anvist av legen din.

Ta Dentron med et fullt glass vann.
Denne medisinen kan tas med eller uten mat.
Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din.
Hvis du glemmer en dose Dentron, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Dentron.

DENTRON (ZOFRAN) LAGRING


Oppbevares Dentron på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Dentron utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DENTRON (ZOFRAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ondansetron.

IKKE bruk Dentron hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Dentron
du tar apomorfin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Dentron. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en allergisk reaksjon på et annet serotonin 5-HT3 reseptorblokker (f.eks dolasetron, granisetron)
hvis du har leverproblemer eller en bestemt type uregelmessig hjerterytme (QT-forlengelse, lang QT syndrom).

Noen legemidler kan samhandle med Dentron. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Apomorphine fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Dentron
Antineoplastiske midler (f.eks, cyklofosfamid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Dentron.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Dentron kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Dentron kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Dentron med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Dentron bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre fire måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet. Visse styrker av Dentron er ikke anbefalt til barn. Hvis du har spørsmål om bruk av Dentron hos barn, kontakt lege eller apotek.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Dentron mens du er gravid. Det er ikke kjent om Dentron er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Dentron, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper, hals eller tunge, tungpustethet, unormal heshet), brystet eller kjevesmerter, besvimelse, rask, treg, eller uregelmessig hjerterytme, feber, nummenhet i en arm eller ben, eller plutselig sterk hodepine eller oppkast, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hud prikking eller nummenhet, magesmerter, problemer med vannlating, ukontrollerte muskelbevegelser, synsforstyrrelser eller tap.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Dentron