Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Denvar (Suprax) Uten Resept

Kjøpe DenvarKjøpe Denvar På nett uten resept

DENVAR (SUPRAX) INDIKASJONER


Denvar brukes for behandling av infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Denvar er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å drepe følsomme bakterier.

DENVAR (SUPRAX) INSTRUKSJONER


Bruk Denvar som anvist av legen din.

Ta Denvar gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
For å rydde opp infeksjonen helt, fortsette å bruke Denvar for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Denvar, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Denvar.

DENVAR (SUPRAX) LAGRING


Oppbevares Denvar ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Denvar utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DENVAR (SUPRAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cefixime.

IKKE bruk Denvar hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Denvar eller til andre cefalosporiner (f.eks cefaleksin)
du skal ha en levende vaksine mot tyfoidfeber.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Denvar. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin (for eksempel amoxicillin) eller beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem)
hvis du har diaré, mage eller tarmproblemer (for eksempel betennelse), blødning eller blodpropp problemer, leverproblemer, eller dårlig ernæring
hvis du har en historie med nyreproblemer, eller du er på dialysebehandling.

Noen legemidler kan samhandle med Denvar. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller karbamazepin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Denvar
Lev tyfoidvaksiner fordi deres effektivitet kan bli redusert med Denvar.

Spør helsepersonell hvis Denvar kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Denvar kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Denvar med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke endre dose former (f.eks tabletter, suspensjon) av Denvar uten å snakke med legen din.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Denvar fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Denvar for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Denvar kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Denvar kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Ikke motta en levende vaksine mot tyfoidfeber mens du tar Denvar. Det er kanskje ikke fungerer så bra. Snakk med legen din hvis du er planlagt å få en levende vaksine mot tyfoidfeber.
Diabetes pasienter - Denvar kan føre til at resultatene av noen tester for urin glukose eller urin ketoner å være feil. Spør legen din før du endrer din diett eller dosen av din diabetes medisin.
Denvar kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Denvar.
Denvar bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre seks måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Denvar mens du er gravid. Det er ikke kjent om Denvar er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Denvar, sjekk med din lege eller apotek. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, gass, løs avføring, kvalme, magesmerter eller opprørt.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), blodig avføring, redusert vannlating, feber, frysninger, eller sår hals, rød, hovne, blemmer, eller peeling huden, kramper, alvorlig diaré, kvalme eller brekninger, alvorlige magesmerter eller kramper, uvanlige blåmerker eller blødninger, utflod eller kløe, hvite flekker i munnen, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Denvar