Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Depotrust (Provera) Uten Resept

Kjøpe DepotrustKjøpe Depotrust På nett uten resept

DEPOTRUST (PROVERA) INDIKASJONER


Depotrust brukes for behandling av visse menstruasjonsproblemer eller livmor problemer (f.eks, unormal blødning, endometriehyperplasi). Depotrust er et gestagen hormon. Det fungerer ved å endre slimhinnen i livmoren.

DEPOTRUST (PROVERA) INSTRUKSJONER


Bruk Depotrust som anvist av legen din.

Ta Depotrust gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Depotrust på samme tid hver dag, med doser ikke mer enn 24 timer fra hverandre.
Hvis du glemmer en dose av Depotrust, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Depotrust.

DEPOTRUST (PROVERA) LAGRING


Oppbevares Depotrust i en tett lukket beholder ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Depotrust utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DEPOTRUST (PROVERA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Medroksyprogesteronacetat.

IKKE bruk Depotrust hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Depotrust
du har blødninger fra skjeden av ukjent årsak, eller hvis du har en historie med blodpropp, blødning i hjernen (for eksempel hjerneslag), leverproblemer, eller bryst eller genital kreft.
du er gravid eller kan være gravid.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Depotrust. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetes, anfall (f.eks epilepsi), migrene, astma, hjerteproblemer, nyreproblemer, eller en historie med depresjon.

Noen legemidler kan samhandle med Depotrust. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aminoglutethimide eller rifampicin fordi de kan redusere Depotrust effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Depotrust kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Depotrust kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Depotrust med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Depotrust kan føre til mørke hudområder i ansiktet ditt. Eksponering for solen kan gjøre disse oppdateringene mørkere. Hvis patcher utvikle, bruke en solkrem eller verneklær når de utsettes for solen, sunlamps eller tanning boder.
Diabetes pasienter - Depotrust kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Depotrust bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Bruk ikke Depotrust hvis du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Depotrust er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Depotrust, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Acne, endringer i menstruasjonen, inkludert gjennombrudd blødning, spotting, eller savnet perioder, svimmelhet, tretthet, feber, hodepine, hetetokter, kvalme, nervøsitet, smerter, utslett, søvnløshet, magesmerter, svakhet, vektøkning eller tap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, depresjon, klumper i brystet eller under armhulene, delvis eller fullstendig tap av syn eller synsforstyrrelser, kortpustethet, sløret tale, plutselig tap av koordinasjonsevne, plutselig eller alvorlig hodepine, hevelse i fingre eller ankler, ømhet, smerte eller hevelse i leggen, svakhet, nummenhet eller smerter i armer eller ben ; gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Depotrust