Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Deprecalm (Zoloft) Uten Resept

Kjøpe DeprecalmKjøpe Deprecalm På nett uten resept

DEPRECALM (ZOLOFT) INDIKASJONER


Deprecalm brukes for behandling av depresjon eller obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD). Det kan brukes til å behandle panikklidelse eller posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det kan også bli brukt til å behandle premenstruell dysforisk forstyrrelse (Pmdd, en alvorlig form for premenstruelt syndrom), eller sosial angstlidelse. Deprecalm er en selektiv serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Det fungerer ved å gjenopprette balansen av serotonin, et naturlig stoff i hjernen, noe som bidrar til å forbedre visse humør problemer.

DEPRECALM (ZOLOFT) INSTRUKSJONER


Bruk Deprecalm som anvist av legen din.

Ta Deprecalm gjennom munnen med eller uten mat.
Tar Deprecalm på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Deprecalm selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Ikke plutselig slutte å ta Deprecalm uten å sjekke med legen din. Bivirkninger kan forekomme. De kan inneholde mentale eller humørsvingninger, nummenhet eller prikking i huden, svimmelhet, forvirring, hodepine, søvnvansker, eller uvanlig tretthet. Du vil bli nøye overvåket når du starter Deprecalm og når en endring i dosen er gjort.
Hvis du glemmer en dose av Deprecalm, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Deprecalm.

DEPRECALM (ZOLOFT) LAGRING


Oppbevares Deprecalm på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Deprecalm utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DEPRECALM (ZOLOFT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sertralin hydroklorid.

IKKE bruk Deprecalm dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Deprecalm
du tar eller har tatt en monoaminooksidasehemmer (MAO-hemmer) (f.eks phenelzine), selegilin, eller johannesurt i løpet av de siste 14 dagene
du tar en fenfluramin derivat (f.eks dexfenfluramine), en H1-antagonist (f.eks, astemizol, terfenadin), nefazodon, pimozid, sibutramin, eller tioridazin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Deprecalm. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du eller et familiemedlem har en historie med bipolar lidelse (manisk-depresjon), andre psykiske eller humør problemer, selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol eller stoffmisbruk
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer, leverproblemer, mage eller tarm blødning, eller stoffskifte problemer
hvis du er dehydrert, har lavt blod natrium nivåer, eller drikker alkohol
hvis du skal ha elektrokonvulsiv terapi (ECT).

Noen legemidler kan samhandle med Deprecalm. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Anorexiants (f.eks phentermine), fenfluramin derivater (f.eks dexfenfluramine), linezolid, MAO-hemmere (f.eks phenelzine), metoklopramid, nefazodon, selegilin, serotonin 5-HT1 reseptor agonister (f.eks, sumatriptan), sibutramin, johannesurt, eller trazodon fordi alvorlige bivirkninger, som for eksempel en reaksjon som kan være feber, stive muskler, blodtrykksendringer, mentale forandringer, forvirring, irritabilitet, agitasjon, delirium og koma, kan forekomme
Antikoagulantia (f.eks warfarin), aspirin, eller ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (for eksempel ibuprofen) fordi risikoen for blødninger, inkludert mage blødning, kan være økt
Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for høye eller lave blod natrium nivåer kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
H1-antagonister (f.eks, astemizol, terfenadin) eller fentiaziner (f.eks, klorpromazin, tioridazin) fordi alvorlige hjerteproblemer, inkludert uregelmessig hjerterytme, inntreffe
Karbamazepin eller cyproheptadin fordi de kan redusere Deprecalm effektivitet
Aripiprazol, klozapin, digoksin, flekainid, litium, fenytoin, pimozid, propafenon, risperidon, tricykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin), eller valproat (f.eks, valproinsyre) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Deprecalm.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Deprecalm kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Deprecalm kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Deprecalm med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Deprecalm.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du tar Deprecalm, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Flere uker kan passere før symptomene dine bedre. IKKE ta mer enn anbefalt dose, endre dosen din, eller bruke Deprecalm lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Barn og tenåringer som tar Deprecalm kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Voksne kan også bli påvirket. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Risikoen kan også være større hos pasienter som har hatt bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det. Se pasienter som tar Deprecalm tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hvis legen din sier at du skal slutte å ta Deprecalm, må du vente i flere uker før du begynner å ta visse andre legemidler (f.eks, MAO-hemmere, nefazodon). Spør legen din når du skal begynne å ta nye medisiner etter at du har sluttet å ta Deprecalm.
Deprecalm sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Serotonin syndrom er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Deprecalm. Risikoen kan være større hvis du tar Deprecalm med visse andre legemidler (for eksempel "triptaner," MAO-hemmere). Symptomer kan inkludere agitasjon, forvirring, hallusinasjoner, koma, feber, rask eller uregelmessig hjerterytme, skjelving, overdreven svetting, og kvalme, oppkast eller diaré. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Deprecalm. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Deprecalm hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blod natrium nivåer.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Deprecalm hos barn, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt økt risiko for selvmordstanker og handlinger.
Deprecalm bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre seks år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Deprecalm kan føre til vektendring. Barn og tenåringer kan trenge vanlig vekt og vekstkontroller mens de tar Deprecalm.
Graviditet og amming: Deprecalm kan forårsake skade på fosteret hvis det er brukt i løpet av de siste tre månedene av svangerskapet. Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Deprecalm mens du er gravid. Det er ikke kjent om Deprecalm er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Deprecalm, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, forstoppelse, nedsatt seksuell lyst eller evne, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, økt svetting, tap av matlyst, kvalme, nervøsitet, mageplager, trøtthet, søvnvansker, oppkast, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bisarr atferd, svart eller blodig avføring, brystsmerter, forvirring, nedsatt blærekontroll, nedsatt konsentrasjon , nedsatt koordinasjon, overdrevne reflekser, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, hallusinasjoner, hukommelsestap, ny eller forverret uro, panikkanfall, aggressivitet, impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, eller manglende evne til å sitte fortsatt, vedvarende eller alvorlig øresus, vedvarende, smertefull ereksjon, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, kramper, alvorlig eller vedvarende angst eller søvnvansker, alvorlig eller vedvarende hodepine, magesmerter, selvmordstanker eller forsøk, tremor; uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlige eller alvorlige psykiske eller humørsvingninger, uvanlig svakhet, synsforstyrrelser, forverring av depresjon.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Deprecalm