Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Desbac (Vantin) Uten Resept

Kjøpe DesbacKjøpe Desbac På nett uten resept

DESBAC (VANTIN) INDIKASJONER


Desbac brukes for behandling av mild til moderat infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Desbac er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre dannelsen av bakteriens cellevegg slik at veggen brister, noe som resulterer i død av bakterier.

DESBAC (VANTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Desbac som anvist av legen din.

Ta Desbac gjennom munnen med mat.
Desbac fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Desbac for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Desbac bør ikke gis innen 2 timer av antacida eller H2-antagonister (f.eks famotidin).
Hvis du glemmer en dose av Desbac, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen, og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Desbac.

DESBAC (VANTIN) LAGRING


Oppbevares Desbac ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59-86 grader F (15 til 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Desbac utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DESBAC (VANTIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cefpodoxime proxetil.

IKKE bruk Desbac hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Desbac eller annen cephalosporin antibiotika (f.eks, cefalexin, cefprozil).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, en mage eller tarminfeksjon, eller en blodpropp problem
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin antibiotika (f.eks, amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem).

Noen legemidler kan samhandle med Desbac. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aminoglykosider (f.eks gentamicin), cyklosporin, eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for bivirkninger på nyrene kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Desbac kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Desbac fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Desbac for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Desbac kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Desbac. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Desbac mens du er gravid. Medisinen er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Desbac.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, løs avføring, kvalme, urolig mage, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, krampeanfall, alvorlig diaré, utslett, magesmerter / kramper, vaginal irritasjon eller utflod.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Desbac