Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Dhaperazine (Compazine) Uten Resept

Kjøpe DhaperazineKjøpe Dhaperazine På nett uten resept

DHAPERAZINE (COMPAZINE) INDIKASJONER


Dhaperazine blir brukt for å kontrollere alvorlig kvalme og oppkast, og behandling av schizofreni. Det er også brukt for den kortsiktige (4 uker) behandling av generalisert psykotisk angst. Dhaperazine er en phenothiazine. Det fungerer ved å blokkere en viss kjemisk (dopamin) i hjerne.

DHAPERAZINE (COMPAZINE) INSTRUKSJONER


Bruk Dhaperazine som anvist av legen din.

Ta Dhaperazine gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du glemmer en dose av Dhaperazine, ta den så snart som mulig. Hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Dhaperazine.

DHAPERAZINE (COMPAZINE) LAGRING


Butikk Dhaperazine ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Dhaperazine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DHAPERAZINE (COMPAZINE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Prochlorperazine.

IKKE bruk Dhaperazine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Dhaperazine eller lignende legemidler
du tar store mengder sentralnervesystemet (f.eks, alkohol, barbiturater, narkotika)
du tar astemizol, cisaprid, eller terfenadin
du har alvorlig sentralnervesystemet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Dhaperazine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjertesykdom, sentralnervesystemet, blodproblemer, leverproblemer, lavt blodtrykk, økt trykk i øyet, neuroleptisk malignt syndrom, tardiv dyskinesi, benmarg problemer, uvanlige muskelbevegelser, Parkinsons sykdom, en predisposisjon til glaukom, Reyes syndrom, prostataproblemer, eller anfall, eller du har alkoholisme.

Noen legemidler kan samhandle med Dhaperazine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Antikolinergika (f.eks, difenhydramin, oksybutynin, skopolamin) eller litium fordi de kan redusere Dhaperazine effektivitet
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), antikolinergika (f.eks, difenhydramin, oksybutynin, skopolamin), generelle anestetika (f.eks tiopental), haloperidol, metyldopa, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for bivirkninger effekter, slik som anfall, kan økes
ACE-hemmere (f.eks, enalapril), antikolinergika (f.eks, difenhydramin, oksybutynin, skopolamin), astemizol, cisaprid, dofetilide, haloperidol, hydantoins (f.eks, fenytoin), metyldopa, metrizamid, naltrexon, polypeptid antibiotika (f.eks, actinomycin), serotonin reseptor antagonist antiemetika (f.eks ondansetron), terfenadin, tramadol, trazodon, eller trisykliske antidepressiva (for eksempel amitriptylin) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Dhaperazine
Bromokriptin, guanetidin, levodopa, eller pergolide fordi deres effektivitet kan bli redusert med Dhaperazine
Litium fordi uventede toksiske effekter kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Dhaperazine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Dhaperazine kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Dhaperazine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Dhaperazine kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Dhaperazine, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Dhaperazine før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Dhaperazine kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Dhaperazine. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Unngå eksponering for ekstrem varme mens du tar Dhaperazine.
Pasienter som skal ha ryggmargen kirurgi bør slutte å bruke Dhaperazine minst 48 timer før operasjonen. Ikke bruk Dhaperazine i minst 24 timer etter operasjonen og ikke bruke den til å kontrollere kvalme og oppkast som har skjedd før eller etter operasjonen.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Dhaperazine. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Bruk Dhaperazine med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Dhaperazine bør ikke brukes hos barn som har kirurgi, som er yngre to år, eller som veier mindre enn 20 pounds, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Dhaperazine mens du er gravid. Dhaperazine er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Dhaperazine, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, frysninger, forstoppelse, svimmelhet, tretthet, tørr munn, skjelvinger, nesetetthet, søvnløshet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), agitasjon, endrete mentale evner, inkludert manglende respons på omgivelsene, endringer i brystene, endringer i menstruasjonen, synsforstyrrelser, vanskeligheter med å svelge, siklende, overdreven svetting, feber, manglende evne til å bevege øynene, økt kroppsvarme, ufrivillige bevegelser av tunge, ansikt, munn eller kjeve (f.eks utstikket av tungen, puffing av kinnene, rynker av munnen, tygge bevegelser), uregelmessig eller rask hjerterytme, maske-aktig ansikt, muskelspasmer av ansikt, nakke eller rygg, muskelstivhet, langvarig eller smertefull ereksjon, rastløshet, stive muskler, shuffling spasertur, sår hals, spenninger i bena; skjelvinger, rykninger eller kronglete bevegelser, uvanlige øyebevegelser, svakhet i armer og ben, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Dhaperazine