Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Diabestat (Actoplus Met) Uten Resept

Kjøpe DiabestatKjøpe Diabestat På nett uten resept

DIABESTAT (ACTOPLUS MET) INDIKASJONER


Diabestat brukes for behandling av type 2 diabetes. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Diabestat er en biguanide og tiazolidindion antidiabetisk kombinasjon. Det fungerer ved å redusere mengden av sukker i leveren produserer og tarmen absorbere. Det bidrar også til å gjøre kroppen mer følsom for insulin som du naturlig produsere.

DIABESTAT (ACTOPLUS MET) INSTRUKSJONER


Bruk Diabestat som anvist av legen din.

Ta Diabestat gjennom munnen med måltider.
Ta Diabestat regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Diabestat på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Diabestat selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Diabestat, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Diabestat.

DIABESTAT (ACTOPLUS MET) LAGRING


Oppbevares Diabestat på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Må ikke lagres i badet. Hold Diabestat utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DIABESTAT (ACTOPLUS MET) MER INFO:


Aktive ingredienser: Pioglitazon hydroklorid og metformin.

IKKE bruk Diabestat hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Diabestat
du har type 1 diabetes
du har moderat til alvorlig hjertesvikt
du har en alvorlig infeksjon, lave oksygeninnholdet i blodet, nyre-eller leverproblemer, eller høyt blod keton eller syrenivået (f.eks, diabetisk ketoacidose), eller du er alvorlig dehydrert
du har hatt slag eller et hjerteinfarkt, eller du er i sjokk
du er 80 år eller mer og har ikke hatt en nyre funksjonstest
du skal ha kirurgi eller visse lab prosedyrer
du har en historie med leverproblemer, inkludert gulsott (gulfarging av hud eller øyne), under behandling med en lignende medisin kalt troglitazone.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Diabestat. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), unormale leverfunksjonstester, lunge-eller pusteproblemer, skjoldbrusk problemer, mage eller tarmproblemer (for eksempel lammelser, blokkering), binyrene eller hypofysen problemer, øye eller synsproblemer ( f.eks, macula degenerasjon), blærekreft, eller melkesyreacidose
hvis du har væskeansamling eller hevelse problemer, oppkast, diaré, dårlig helse eller ernæring, lav blod kalsium eller vitamin B12-nivåer, eller anemi, eller hvis du er dehydrert
hvis du har en infeksjon, feber, fersk skade, eller moderate til alvorlige brannskader
hvis du har en historie med beinbrudd, svake bein (f.eks, osteoporose), eller lavt kalsiuminntak
hvis du drikker alkohol eller har en historie med alkoholmisbruk
hvis du skal ha kirurgi eller visse lab prosedyrer
hvis du tar en betablokker (f.eks, propranolol).

Noen legemidler kan samhandle med Diabestat. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Kalsiumkanalblokkere (f.eks, nifedipin), kortikosteroider (for eksempel prednison), diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid), østrogen, hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), insulin, isoniazid, nikotinsyre, perorale antidiabetika (f.eks, glipizid ), fenotiaziner (f.eks klorpromazin), fenytoin, sympatomimetika (f.eks, Albuterol, pseudoefedrin), eller thyroidhormoner (f.eks levotyroksin) fordi risikoen for høyt eller lavt blodsukker kan økes
Amilorid, cimetidin, digoxin, gemfibrozil, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim, eller vancomycin fordi de kan øke risikoen for Diabestat er bivirkninger
Rifampicin fordi det kan senke Diabestat effektivitet, noe som resulterer i høyt blodsukker
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi deres effektivitet kan bli redusert eller fare for deres bivirkninger kan være økt med Diabestat.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Diabestat kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Diabestat kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Diabestat med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Informer legen din hvis du skal drikke alkohol mens du bruker Diabestat.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Diabestat før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Vær forsiktig så du ikke blir dehydrert, spesielt i varmt vær, mens du blir aktiv, eller hvis du har oppkast eller diaré. Dehydrering kan øke risikoen for bivirkninger fra Diabestat.
Diabestat kan føre til eggløsning hos kvinner som ikke har nådd overgangsalderen, men ikke har eggløsning. Kvinner som ønsker å unngå graviditet bør være sikker på å bruke effektiv prevensjon mens du bruker Diabestat.
Sjekk blodsukkernivået som anvist av legen din. Hvis de er ofte høyere eller lavere enn de burde være, og du tar Diabestat akkurat som foreskrevet, legen din.
Diabestat vanligvis ikke føre til lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan være mer sannsynlig å skje hvis du hopper over et måltid, trene tungt, eller drikke alkohol. Det kan også være mer sannsynlig hvis du tar Diabestat sammen med visse andre legemidler mot diabetes (f.eks sulfonylurea, insulin). Det er en god idé å bære en pålitelig kilde til glukose (for eksempel tabletter eller gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer. For å unngå lavt blodsukker, spise måltider på samme tid hver dag, og ikke hopp over måltider.
Feber, infeksjon, skade eller kirurgi kan øke risikoen for høyt eller lavt blodsukker. Hvis noen av disse forekommer, sjekke blodsukkeret nøye og fortelle legen din med en gang.
Diabestat kan ofte føre til magesyke, dårlig fordøyelse, kvalme, eller diaré i begynnelsen av behandlingen. Dersom du utvikler uvanlige eller uventede mageproblemer, eller hvis du utvikler mageproblemer senere under behandlingen, kontakt legen din med en gang. Dette kan være et tegn på melkesyreacidose.
En økt forekomst av beinbrudd har blitt rapportert hos kvinner som tar Diabestat. Fortell legen din hvis du har en historie med beinbrudd, lavt kalsiuminntak, eller svake bein (f.eks, osteoporose). Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever noen uvanlige skjelettsmerter.
Diabestat kan være forbundet med en økt risiko for blærekreft. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Laboratorietester, inkludert nyre-og leverfunksjon, fastende blodsukker, hemoglobin A1c, blodverdier, og øyeundersøkelser, kan utføres mens du bruker Diabestat. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Diabestat med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene. Lavt blodsukkernivå kan også være vanskeligere å gjenkjenne hos eldre.
Diabestat bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Diabestat mens du er gravid. Det er ikke kjent om Diabestat er funnet i morsmelk. Ikke mate brystet mens du tar Diabestat.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forkjølelsesliknende symptomer, diaré, hodepine, dårlig fordøyelse, mild vektøkning, kvalme, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), uklart syn eller andre synsforstyrrelser, skjelettsmerter, brystsmerter eller ubehag, mørk urin, vanskelige eller smertefull vannlating, svimmelhet eller ørhet, besvimelse, rask eller vanskelig å puste, følelse av å være uvanlig kald, generell følelse av uvelhet, muskelsmerter eller svakhet, blek avføring, vedvarende tap av appetitt, alvorlig eller vedvarende hodepine, kvalme eller oppkast; kortpustethet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, plutselig uforklarlig vektøkning, hevelse i hender, ankler eller føtter; uvanlige magesmerter eller ubehag, uvanlig tretthet, uvanlig tretthet eller svakhet, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Diabestat