Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Diacan (Acticin) Uten Resept

Kjøpe DiacanKjøpe Diacan På nett uten resept

DIACAN (ACTICIN) INDIKASJONER


Diacan Cream brukes for behandling av skabb. Diacan Cream er en scabicide. Det fungerer ved å drepe skabb midd (Sarcoptes scabiei).

DIACAN (ACTICIN) INSTRUKSJONER


Bruk Diacan Cream som anvist av legen din.

Grundig massere inn i huden fra hodet til fotsålene. Det er ikke nødvendig å sette medisinen på hodebunnen, bortsett fra barn og eldre pasienter.
Fjern legemidlet ved vasking etter 8 til 14 timer.
Du kan oppleve kløe etter behandling. Dette er ikke et tegn på behandlingssvikt. Men hvis levende midd er sett etter 14 dager, er gjentatt behandling er nødvendig.
Hvis du glemmer en dose av Diacan Cream, bruke det så snart du husker. Fortsett å bruke den som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Diacan Cream.

DIACAN (ACTICIN) LAGRING


Lagres Diacan Cream ved romtemperatur mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Diacan Cream utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DIACAN (ACTICIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Permetrin.

IKKE bruk Diacan Cream hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Diacan Cream.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Diacan Cream. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer.

Noen legemidler kan samhandle med Diacan Cream.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Diacan Cream er kun til utvortes bruk. Ikke bruk det i nærheten av øynene eller la den komme i kontakt med innsiden av nesen, munnen eller kjønnsorganene. Irritasjon kan oppstå hvis Diacan Cream kommer i kontakt med disse områdene. Hvis Diacan Cream kommer i øynene, skyll straks med vann.
Diacan Cream bør ikke brukes av barn yngre enn to måneder, sikkerhet og effektivitet i disse alders har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Diacan Cream mens du er gravid. Det er ikke kjent om Diacan Cream er funnet i morsmelk etter topikal bruk. Gjør ikke amme mens du bruker Diacan Cream.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Kløe, svie eller smerte, rødhet, hevelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Diacan