Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Dochicin (Colchicine) Uten Resept

Kjøpe DochicinKjøpe Dochicin På nett uten resept

DOCHICIN (COLCHICINE) INDIKASJONER


Kolkisin er spesielt indisert for behandling og lindring av smerter i angrep av akutt urinsyregikt. Det er også anbefalt for vanlig bruk mellom angrep som et forebyggende tiltak, og er ofte effektive i å avbryte et angrep når det tas ved første tegn på ledd ubehag. Kolkisin er en beta-tubulin Interactor. Det kan påvirke visse proteiner i kroppen, noe som kan lindre symptomene gikt.

DOCHICIN (COLCHICINE) INSTRUKSJONER


Ta Kolkisin som anvist av legen din!

Ta Kolkisin gjennom munnen med eller uten mat.
Ikke spis grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du bruker Kolkisin.
Fortsett å bruke Kolkisin selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Kolkisin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Kolkisin.

DOCHICIN (COLCHICINE) LAGRING


Oppbevares Kolkisin på 77 grader F (25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Ikke oppbevar på badet. Hold Kolkisin utilgjengelig for barn.
IKKE bruk Kolkisin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Kolkisin
pasienten er et barn med gikt
du har lever-eller nyreproblemer, og du også tar visse andre legemidler (for eksempel atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir eller noen form for medisin som inneholder ritonavir, sakinavir, telitromycin)

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Kolkisin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en blodsykdom, mage eller tarmproblemer, hjerteproblemer, eller lever-eller nyreproblemer, eller hvis du har dialyse
hvis du er i svært dårlig helse

Noen legemidler kan samhandle med Kolkisin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Digoksin, fibrater (f.eks fenofibric acid), gemfibrozil, eller HMG-Co A reduktase hemmere (f.eks, simvastatin) fordi risikoen for alvorlige eller fatale muskelproblemer kan økes
Aprepitant, atazanavir, klaritromycin, ciklosporin, diltiazem, erytromycin, flukonazol, HIV-proteasehemmere (f.eks, fosamprenavir), indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ranolazine, ritonavir eller noen form for medisin som inneholder ritonavir, sakinavir, telitromycin eller verapamil fordi de kan øke risikoen for Kolkisin 's bivirkninger, inkludert alvorlige eller dødelige bivirkninger
Sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin, Albuterol) fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Kolkisin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon

IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Sjekk med legen din før du bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Kolkisin, det kan øke deres effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Kolkisin kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
Kolkisin kan redusere antall blodpropp dannende celler (blodplater) i blodet ditt. Unngå aktiviteter som kan føre til blåmerker eller skade. Fortell legen din hvis du har uvanlige blåmerker eller blødning. Fortell legen din hvis du har mørke, tjæreaktig, eller blodig avføring.
Utilsiktet inntak eller overdose av Kolkisin har vært dødelig hos barn og voksne. Hold Kolkisin utilgjengelig for barn. I tilfelle av en overdose, ringe en lege eller giftkontrollsenter med en gang.
Hvis kvalme, oppkast eller diaré oppstår, spør legen din om måter å redusere disse effektene. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever alvorlig eller vedvarende diaré, kvalme eller oppkast.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Kolkisin før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
I sjeldne tilfeller kan Kolkisin redusere fruktbarheten hos menn. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Kolkisin kan påvirke visse laboratorieprøver, inkludert urin tester for røde blodlegemer eller hemoglobin. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Kolkisin.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, nyrefunksjonen og leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Kolkisin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Kolkisin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, blant annet muskel-og nerveproblemer.
Kolkisin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre fire år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Kolkisin mens du er gravid. Kolkisin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Kolkisin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, mild sår hals, kvalme, magesmerter eller kramper, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber eller tretthet), nummenhet eller prikking i fingre eller tær, blek eller grå farge på leppene, tungen eller håndflatene, alvorlig eller vedvarende diaré, kvalme, magesmerter eller oppkast, tegn til infeksjon (f.eks, feber, frysninger, alvorlige eller vedvarende sår hals ), uvanlige blødninger eller blåmerker, uvanlig tretthet eller svakhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Dochicin