Hvor kjøpe Donepezilo (Aricept) På nett uten resept
  Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Donepezilo (Aricept) Uten Resept

Kjøpe DonepeziloKjøpe Donepezilo På nett uten resept

DONEPEZILO (ARICEPT) INDIKASJONER


Donepezilo brukes for behandling av demens (f.eks svekket hukommelse, dømmekraft, og abstrakt tenkning, endringer i personlighet) hos pasienter med Alzheimers sykdom. Donepezilo er en kolinesterasehemmer. Det fungerer ved å øke mengden av et bestemt stoff (acetylcholin) i hjernen, noe som kan bidra til å redusere symptomene på demens hos pasienter med Alzheimers sykdom.

DONEPEZILO (ARICEPT) INSTRUKSJONER


Bruk Donepezilo som anvist av legen din.

Ta Donepezilo gjennom munnen om kvelden rett før sengetid, med mindre legen din forteller deg noe annet. Ta Donepezilo med eller uten mat.
Ta Donepezilo regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Tar Donepezilo på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Donepezilo selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Donepezilo, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig. Kontakt legen din hvis du går glipp av flere doser av Donepezilo. Du må kanskje starte din medisin ved en lavere dose for å unngå bivirkninger.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Donepezilo.

DONEPEZILO (ARICEPT) LAGRING


Butikk Donepezilo ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Donepezilo utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

DONEPEZILO (ARICEPT) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Donepezil.

IKKE bruk Donepezilo dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Donepezilo.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Donepezilo. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med visse hjerteproblemer (f.eks langsom eller uregelmessig hjerterytme, syk sinus syndrom), mage-eller tarmproblemer (f.eks sår, blokkering), lunge-eller pusteproblemer (f.eks, astma, kronisk obstruktiv lungesykdom [KOLS] ) eller urin blokkering
hvis du har hjerneskader eller svulster, økt trykk i hjernen, nylig hodeskade, eller en historie med anfall (f.eks epilepsi)
hvis du har Parkinsons sykdom eller stoffskifte problemer.

Noen legemidler kan samhandle med Donepezilo. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) fordi risikoen for mage eller tarm blødning kan økes
Kolinerge midler (f.eks, bethanechol), kolinesterasehemmere (f.eks galantamine), eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Donepezilo er bivirkninger
Karbamazepin, deksametason, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Donepezilo effektivitet
Antikolinergika (f.eks skopolamin) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Donepezilo.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Donepezilo kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Donepezilo kan forårsake døsighet, svimmelhet, eller besvimelse. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Donepezilo med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Donepezilo før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Donepezilo er ikke godkjent for bruk hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Donepezilo mens du er gravid. Det er ikke kjent om Donepezilo er funnet i morsmelk. Donepezilo er ikke godkjent for bruk hos kvinner som kan være amming.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Unormale drømmer, diaré, svimmelhet, tap av appetitt, muskelkramper, kvalme, tretthet, søvnvansker, oppkast, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig eller svart, tjæreaktig avføring, brystsmerter, redusert vannlating, depresjon, besvimelse, feber; anfall, kraftig svimmelhet eller hodepine, kortpustethet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, hevelse i hender, ankler eller føtter; uvanlige blåmerker, tremor.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Donepezilo