Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Edalen (Risperdal) Uten Resept

Kjøpe EdalenKjøpe Edalen På nett uten resept

EDALEN (RISPERDAL) INDIKASJONER


Erdal brukes for behandling av schizofreni eller bipolar lidelse. Den brukes til å behandle irritasjon forårsaket av autistisk disorder.Edalen er et atypisk antipsykotisk. Det fungerer ved å påvirke visse stoffer i hjernen.

EDALEN (RISPERDAL) INSTRUKSJONER


Bruk Edalen som anvist av legen din.

Ta Edalen gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Edalen regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Edalen på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Edalen selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Edalen, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Edalen.

EDALEN (RISPERDAL) LAGRING


Butikkrisperdal mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Edalen utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EDALEN (RISPERDAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Risperidone.

IKKE bruk Edalen dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Edalen.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Edalen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med anfall, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, langsom eller uregelmessig hjerterytme), unormal elektrokardiogram (EKG), hjerteinfarkt, hjerneslag, blodårer problemer, høyt eller lavt blodtrykk, eller lavt antall hvite blodceller
hvis du har en historie med nyre-eller leverproblemer, mage-eller tarmproblemer (f.eks innsnevring, blokkering), neuroleptisk malignt syndrom (NMS), selvmordstanker eller forsøk, eller alkohol misbruk eller avhengighet
hvis du har diabetes eller er veldig overvektig, eller hvis et familiemedlem har hatt diabetes
hvis du har Alzheimers sykdom, demens, Parkinsons sykdom, eller spiserør problemer (for eksempel problemer med å svelge)
hvis du har hatt høye blodprolaktinnivå eller en historie med visse typer kreft (for eksempel bryst, bukspyttkjertel, hypofyse, hjerne), eller hvis du er i faresonen for brystkreft
hvis du er dehydrert, drikker alkohol, eller vil bli utsatt for svært høye eller svært lave temperaturer.

Noen legemidler kan samhandle med Edalen. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin) eller medisin for høyt blodtrykk fordi risikoen for lavt blodtrykk og besvimelse kan økes
Antikolinergika (f.eks skopolamin) fordi risikoen for overoppheting kan økes
Tramadol fordi risikoen for anfall økes
Klozapin eller selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) (f.eks, fluoksetin, paroksetin) fordi de kan øke risikoen for Edalen er bivirkninger
Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, eller rifampicin fordi de kan redusere Edalen effektivitet
Dopamin reseptorantagonister (f.eks pramipexol) eller levodopa fordi deres effektivitet kan bli redusert med Edalen.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Edalen kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Edalen kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Edalen med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre possibl usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Edalen.
Sjekk med legen din før du tar medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks, søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Edalen, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Edalen kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke bli overopphetet i varmt vær eller mens du er å være aktiv, kan heteslag forekomme.
Pasienter som har bipolar (manisk-depressiv) lidelse, eller om deres familiemedlemmer har hatt det, kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Se pasienter som tar Erdal tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som engstelig, rastløs eller irritabel atferd, nedstemthet, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Edalen kan øke blodsukkeret. Høyt blodsukker kan gjøre at du føler deg forvirret, døsig, eller tørst. Det kan også gjøre deg flush, puster fortere, eller har en frukt-aktig ånde. Hvis disse symptomene oppstår, forteller legen din med en gang.
Diabetes pasienter - Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Edalen kan senke evnen til kroppen din til å bekjempe infeksjoner. Unngå kontakt med folk som har forkjølelse eller infeksjoner. Fortell legen din dersom du merker tegn på infeksjon som feber, sår hals, utslett, eller frysninger.
NMS er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Edalen. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, eller svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Noen pasienter som tar Edalen kan utvikle muskelbevegelser som de ikke kan kontrollere. Dette er mer sannsynlig til å skje hos eldre pasienter, spesielt kvinner. Muligheten for at dette skal skje, eller at det vil bli permanent er større hos de som tar Erdal i høyere doser og over lengre tid. Muskelproblemer kan også oppstå etter kort tids behandling med lave doser. Fortell legen din med en gang hvis du har muskelproblemer med armene, bena, eller tungen, ansikt, munn eller kjeve (f.eks, tungen stikker ut, puffing av kinnene, munnen rynkes, tyggebevegelser) mens du tar Edalen.
Edalen kan øke mengden av en viss hormon (prolaktin) i blodet ditt. Symptomer kan være forstørrede bryster, savnet menstruasjon, nedsatt seksuell evne, eller væske fra brystvortene. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Edalen sjeldne tilfeller kan forårsake en langvarig, smertefull ereksjon. Dette kan skje selv når du ikke har sex. Hvis dette ikke blir behandlet med en gang, kan det føre til permanente seksuelle problemer som impotens. Kontakt legen din umiddelbart dersom dette skjer.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukker og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Edalen. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Edalen med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig svimmelhet når du står eller ukontrollerte muskelbevegelser.
Edalen bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre fem år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Edalen mens du er gravid. Edalen er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Edalen.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Angst, forstoppelse, hoste, diaré, svimmelhet, tretthet, tørr munn, tretthet, hodepine, økt appetitt, økt spyttproduksjon, fordøyelsesbesvær, svimmelhet, kvalme, rastløshet, rennende nese, magesmerter eller opprørt, søvnvansker, oppkast, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker eller svelge, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), unormale tanker, forvirring, siklende, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme; feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, manglende evne til å kontrollere vannlating, økt svetting, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, aggresjon, uro, depresjon, alvorlig angst), kramper, alvorlig svimmelhet, stiv eller stive muskler, selvmordstanker eller forsøk, og symptomene på høyt blodsukker (f.eks, økt tørst, sult, eller vannlating, uvanlig svakhet), tremor, konsentrasjonsproblemer, snakke eller svelge, problemer med å sitte stille, problemer med å gå eller stå, ukontrollerte muskelbevegelser (f.eks arm eller ben bevegelser, rykninger i ansiktet eller tungen, krampetrekninger eller vridning), uvanlige blåmerker, visjon endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Edalen