Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Edemann (Lasix) Uten Resept

Kjøpe EdemannKjøpe Edemann På nett uten resept

EDEMANN (LASIX) INDIKASJONER


Edemann brukes for behandling av høyt blodtrykk eller væskeretensjon (hevelse) i forbindelse med hjertesvikt, leversykdom, eller nyresykdom. Edemann er en loop vanndrivende. Loop-diuretika gjør nyrene fjerne større mengder av elektrolytter (spesielt natrium-og kaliumsalter) og vann enn normalt (diuretisk effekt). Loop-diuretika er nyttige for behandling av mange tilstander hvor salt-og vannretensjon (f.eks, ødem, hevelse) er et problem.

EDEMANN (LASIX) INSTRUKSJONER


Bruk Edemann som anvist av legen din.

Ta Edemann gjennom munnen med eller uten mat.
Hvis du tar kolestyramin, kolestipol eller sukralfat, kontakt lege eller apotek hvordan å ta dem med Edemann.
Edemann kan øke mengden av urin eller få deg til å tisse oftere når du først begynner å bruke den. For å holde dette fra å forstyrre søvnen din, kan du prøve å ta dosen din før 18:00.
Hvis du glemmer en dose av Edemann, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Edemann.

EDEMANN (LASIX) LAGRING


Oppbevares Edemann ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme og fuktighet i et stramt, lys-motstandsdyktig beholder. Eksponering for lys kan føre til en viss misfarging. Ikke ta misfargede tabletter. Ikke oppbevar på badet. Hold Edemann utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EDEMANN (LASIX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Furosemid.

IKKE bruk Edemann hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Edemann
du ikke klarer å urinere
du tar etakrynsyre.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Edemann. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har væske i buken (ascites), hørselsproblemer, leversykdom, diabetes, lav urinproduksjon, nyreproblemer, lupus, gikt, unormale blodelektrolyttnivåer, høyt blod urinsyre, eller blodsykdom porfyri
hvis du har hatt et hjerteinfarkt, er dehydrert, eller er på en lav-salt diett.

Noen legemidler kan samhandle med Edemann. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Kortikosteroider (f.eks, prednison) eller corticotropin (ACTH) fordi risikoen for lave kaliumnivåer kan øke
Barbiturater (f.eks fenobarbital) eller narkotika (f.eks, kodein), fordi risikoen for svimmelhet når du står oppreist kan økes
Aminoglykosider (f.eks, gentamicin), amfotericin B, angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks Captopril), ciklosporin, etakrynsyre, takrolimus, eller vancomycin fordi alvorlige bivirkninger til nyrene (nedsatt evne til å urinere) eller ører (hørsel tap) kan oppstå
Kloralhydrat fordi bivirkninger, som for eksempel overdreven svetting, rask hjerterytme, og endringer i blodtrykk, kan oppstå
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen, indometacin) fordi de kan redusere Edemann effektivitet
Digoksin, litium, medisiner for høyt blodtrykk, salisylater (for eksempel aspirin), eller succinylcholine fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Edemann
Noradrenalin eller tubocurarine fordi deres effektivitet kan bli redusert med Edemann.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Edemann kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Edemann kan forårsake svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Edemann med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Edemann kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Diabetes pasienter - Edemann kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Edemann før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Legen din kan også foreskrive en kalium supplement mens du tar Edemann. Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller annet produkt som har kalium i det.
Edemann er et sterkt vanndrivende. Bruke for mye av dette stoffet kan føre til alvorlige vann og mineral tap. Derfor er det viktig at du følges opp av legen din. Straks varsle legen din dersom du blir veldig tørst, har en tørr munn, blir forvirret, eller utvikle muskelkramper / svakhet.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Edemann kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Edemann. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk og blodtelling, kan utføres mens du bruker Edemann. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Edemann med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig dehydrering.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk Edemann i barn, de kan være mer følsomme for effektene.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Edemann mens du er gravid. Edemann er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Edemann, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, svimmelhet, følsomhet for sollys.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), kalv smerte eller ømhet, forvirring, mørk urin, nedsatt eller vedvarende økt vannlating, tretthet, tørre munn, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hørsel reduksjon eller tap, muskelsmerter / kramper / svakhet, rastløshet, øresus, alvorlig eller vedvarende kvalme, oppkast, eller svimmelhet, kortpustethet, treghet; magesmerter, uvanlige blødninger eller blåmerker; uvanlig tørste eller sult, uvanlig tretthet eller svakhet, venebetennelse, gul syn, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Edemann