Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Edrigard (Vantin) Uten Resept

Kjøpe EdrigardKjøpe Edrigard På nett uten resept

EDRIGARD (VANTIN) INDIKASJONER


Edrigard brukes for behandling av mild til moderat infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Edrigard er en cephalosporin antibiotika. Det fungerer ved å forstyrre dannelsen av bakteriens cellevegg slik at veggen brister, noe som resulterer i død av bakterier.

EDRIGARD (VANTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Edrigard som anvist av legen din.

Ta Edrigard gjennom munnen med mat.
Edrigard fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Edrigard for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Edrigard bør ikke gis innen 2 timer av antacida eller H2-antagonister (f.eks famotidin).
Hvis du glemmer en dose av Edrigard, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen, og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Edrigard.

EDRIGARD (VANTIN) LAGRING


Oppbevares Edrigard ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59-86 grader F (15 til 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Edrigard utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EDRIGARD (VANTIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Cefpodoxime proxetil.

IKKE bruk Edrigard hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Edrigard eller annen cephalosporin antibiotika (f.eks, cefalexin, cefprozil).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Fortell helsepersonell hvis du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diaré, en mage eller tarminfeksjon, eller en blodpropp problem
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (f.eks, alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til en penicillin antibiotika (f.eks, amoxicillin) eller andre beta-laktam antibiotika (f.eks, imipenem).

Noen legemidler kan samhandle med Edrigard. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Aminoglykosider (f.eks gentamicin), cyklosporin, eller diuretika (for eksempel furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for bivirkninger på nyrene kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Edrigard kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Edrigard fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Pass på å bruke Edrigard for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Langvarig eller gjentatt bruk av Edrigard kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Edrigard. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Edrigard mens du er gravid. Medisinen er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Edrigard.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine, løs avføring, kvalme, urolig mage, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blodig avføring, krampeanfall, alvorlig diaré, utslett, magesmerter / kramper, vaginal irritasjon eller utflod.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Edrigard