Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Egifilin (Quibron-t) Uten Resept

Kjøpe EgifilinKjøpe Egifilin På nett uten resept

EGIFILIN (QUIBRON-T) INDIKASJONER


Forebygge og behandle symptomer og blokkering av luftveiene på grunn av astma eller andre lungesykdommer (f.eks, emfysem, bronkitt). Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

Quibron-T er et xantin-derivatet. Det fungerer ved å slappe av muskler rundt luftveiene i lungene, noe som tillater dem å utvide og gjør puste lettere. Det forbedrer også sammentrekning av mellomgulvet (den store pustemuskelen) og reduserer responsen fra luftveiene til irritanter.

EGIFILIN (QUIBRON-T) INSTRUKSJONER


Bruk Quibron-T som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.
Denne medisinen kan tas på tom mage eller sammen med mat. Prøv å ta denne medisinen hver dag på jevnt fordelt ganger. Hvis du har spørsmål om den beste tiden å ta det, spør på apoteket.

Noen matvarer kan endre effekten eller øke bivirkningene av Quibron-T. Snakk med legen din om hvordan du bør ta Quibron-T med hensyn til mat. Ikke plutselig endrer kosthold eller matvaner uten først å sjekke med legen din.
Ta Quibron-T ved jevnt fordelte tidspunkter i løpet av dagen. Tar Quibron-T på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den. Kontakt legen din med spørsmål eller bekymringer om den beste måten å ta Quibron-T.
Hvis du glemmer en dose av Quibron-T, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Quibron-T.

DOSERING

Bruk Quibron-T som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.

EGIFILIN (QUIBRON-T) LAGRING


Oppbevar ved romtemperatur unna sollys og fuktighet.

EGIFILIN (QUIBRON-T) MER INFO:


Aktiv ingrediens: TeofyllinIKKE bruk Quibron-T hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Quibron-T, lignende legemidler (f.eks, aminofyllin), eller xantiner (f.eks, koffein, sjokolade)

du bruker store mengder av andre produkter som inneholder xanthine (for eksempel sjokolade eller koffeinholdige drikker)

du tar dipyridamol intravenøst ​​(IV), febuxostat, halotan, eller johannesurt

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Quibron-T. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer

hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd

hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer

hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, cor pulmonale), uregelmessig hjerterytme, leverproblemer (f.eks skrumplever, hepatitt), virusinfeksjon, skjoldbrusk problemer, økt syrenivå i kroppen, hjernen eller nerveproblemer , eller anfall (f.eks epilepsi)

hvis du er i sjokk eller har feber, en sår, en alvorlig infeksjon, cystisk fibrose, eller væske i lungene (lungeødem)

Hvis du røyker, er å stoppe eller starte å røyke, eller er utsatt for røyk fra sigaretter eller marihuana

hvis du er i de siste tre månedene av svangerskapet

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Alkoholinntak kan også øke risikoen for bivirkninger av Quibron-T. Snakk med legen din før du drikker alkohol mens du tar Quibron-T.

Fortell legen din eller tannlegen at du tar Quibron-T før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.

Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruke oftere enn foreskrevet uten å sjekke med legen din. Hvis symptomene blir verre, må du kontakte legen din.

Bære et ID-kort til alle tider som sier at du tar Quibron-T.

Unngå store mengder mat eller drikke som har koffein (for eksempel kaffe, te, kakao, cola, sjokolade).

Informer legen din hvis du utvikler en ny sykdom, spesielt hvis det er ledsaget av feber, hvis en kronisk sykdom blir verre, eller om du starter eller slutter å røyke sigaretter eller marihuana.

Fortell legen din om en annen lege foreskriver en ny medisin eller ber deg om å slutte å bruke en medisin som du allerede har tatt. Fortell legen din dersom du starte eller stoppe noen form for medisin, enten reseptbelagte eller over skranke.

Quibron-T vil ikke stoppe et astmaanfall når en først har begynt. Pass på å alltid bære passende redning medisin (f.eks bronkodilaterende inhalator) med deg i tilfelle av et astmaanfall.

Hvis du har mer enn én lege, sørg for å fortelle hver av legene som du tar Quibron-T.

Diabetes pasienter - Quibron-T kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.

Quibron-T kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Quibron-T.

Laboratorietester, inkludert blod teofyllin nivåer, kan utføres mens du bruker Quibron-T. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.

Bruk Quibron-T med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.

Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Quibron-T hos barn, spesielt barn yngre enn ett år gamle, de kan være mer følsomme for effektene. Barn kan være mer sannsynlig å oppleve milde, midlertidige atferdsendringer.

Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din.

Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Quibron-T mens du er gravid. Quibron-T er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Quibron-T, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Irritabilitet, milde, midlertidige koffein-lignende effekter (for eksempel hodepine, kvalme, diaré, søvnvansker), milde, midlertidige endringer i atferd, rastløshet, midlertidig økt vannlating.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, svimmelhet, rask pust, rask eller uregelmessig hjerterytme, hjerterytmeproblemer, kramper, alvorlig eller vedvarende kvalme, diaré, eller hodepine, søvnløshet, skjelvinger, oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Egifilin