Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Eleonor (Levlen) Uten Resept

Kjøpe EleonorKjøpe Eleonor På nett uten resept

ELEONOR (LEVLEN) INDIKASJONER


Eleonor anvendes for å forebygge graviditet. Eleonor er en kombinasjon p-pille. Det virker ved å hindre eggløsning, endre cervical mucus, og endre slimhinnen i livmoren.

ELEONOR (LEVLEN) INSTRUKSJONER


Bruk Eleonor som anvist av legen din.

Ta Eleonor gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Begynn å ta Eleonor på første søndag etter starten av perioden, med mindre annet er regissert av legen din. Hvis menstruasjonen begynner på en søndag, begynner å ta Eleonor på denne dagen. Prøv å ta Eleonor på samme tid hver dag, ikke mer enn 24 timer fra hverandre. Etter å ha tatt den siste pillen i pakken, begynne å ta den første pillen fra en ny pakke allerede neste dag.
For Eleonor å være effektivt må det tas hver dag. Ikke hopp over doser.
Hvis du glemmer en dose av Eleonor og husker det på samme dag, ta den så snart som mulig og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Hvis du ikke husker det før neste dag, eller hvis du går glipp av mer enn en dose av Eleonor kontakte legen din for videre instruksjoner. Du må kanskje bruke en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom). Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal håndtere savnet doser av Eleonor, bruke en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom) inntil du snakke med legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Eleonor.

ELEONOR (LEVLEN) LAGRING


Oppbevar Eleonor ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Eleonor utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ELEONOR (LEVLEN) MER INFO:


Aktive ingredienser: Levonorgestrel og etinyløstradiol.

IKKE bruk Eleonor hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Eleonor
du er gravid eller tror du kan være gravid
du har en historie med blodpropp problemer, alvorlige blodpropper (for eksempel i lunger, bein, øyne), visse blodårer problemer (for eksempel blødning i hjernen, hjerteinfarkt, hjerneslag), eller brystkreft
du er i faresonen for å utvikle alvorlige blodpropper eller har visse hjerteproblemer (f.eks visse hjerteklaffproblemer, visse typer av uregelmessig hjerterytme)
du har brystsmerter forårsaket av angina, visse typer hodepine eller migrene med aura, alvorlig eller ukontrollert høyt blodtrykk; endometrial, cervical, eller vaginal kreft; østrogenavhengige vekster, eller udiagnostisert unormal vaginal blødning, eller diabetes som påvirker blodsirkulasjonen
du har en leversykdom, leversvulster eller kreft, eller en historie med gulfarging av øyne eller hud som følge av graviditet eller tidligere prevensjon bruk
du har hatt kirurgi og er eller vil bli begrenset til en seng eller en stol for en lengre periode
du er eldre enn 35 år gammel og røyker 15 eller flere sigaretter per dag.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Eleonor. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har endometriose, vekster i livmoren, unormal mammografi, uregelmessig menstruasjon, en klump i brystet, hjerteproblemer, diabetes, hodepine eller migrene, galleblæren problemer, høyt kolesterolnivå eller lipid nivåer, høyt blodtrykk, nyreproblemer, blod problemer (f.eks, porfyri), blod i urinen, depresjon eller andre psykiske / humør problemer, lupus, chorea, høyt kalsiuminnhold i blodet, gulfarging av øyne eller hud, bukspyttkjertel problemer (f.eks, pankreatitt), kramper (f.eks epilepsi) , eller en historie med kreft
hvis du er overvektig, har du ennå ikke har hatt din første menstruasjon, eller du bruker tobakk
hvis du har født eller på annen måte endte en graviditet i løpet av de siste fire ukene.

Noen legemidler kan samhandle med Eleonor. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Atorvastatin, indinavir, eller troleandomycin fordi de kan øke risikoen for Eleonor er bivirkninger
Aprepitant, azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), barbiturater (f.eks fenobarbital), bosentan, karbamazepin, deksametason, felbamat, griseofulvin, HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), hydantoins (f.eks, fenytoin), modafinil, nevirapin, okskarbazepin , penicilliner (f.eks, amoxicillin), fenylbutazon, primidon, rifabutin, rifampicin, johannesurt, tetracykliner (f.eks, doksycyklin), topiramat, eller troglitazone fordi de kan redusere Eleonor effektivitet, noe som resulterer i gjennombruddsblødning eller graviditet
Betablokkere (f.eks, propranolol), kortikosteroider (for eksempel prednisolon), ciklosporin, eller teofyllin fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Eleonor
Clofibric syre, lamotrigin, morfin, salisylsyre, eller temazepam fordi deres effektivitet kan minskes ved å Eleonor.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Eleonor kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Eleonor kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Eleonor med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Følg legens instruksjoner for å undersøke dine egne bryster, og rapportere eventuelle klumper umiddelbart.
Hvis du skal ha kirurgi eller vil bli begrenset til en seng eller stol for en lengre periode (for eksempel en lang flytur), varsle lege 3 til 4 uker før tiden. Spesielle forholdsregler må kanskje tas i disse forholdene mens du tar Eleonor.
Du bør vanligvis ikke ta Eleonor innen 4 uker etter fødselen eller på annen måte å avslutte en graviditet. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Eleonor kan føre til mørke hudområder i ansiktet ditt. Eksponering for solen kan gjøre disse oppdateringene mørkere. Hvis patcher utvikle, bruke en solkrem eller bruke verneutstyr når de utsettes for solen, sunlamps eller tanning boder.
Bruk av Eleonor vil ikke beskytte mot HIV-infeksjon eller hindre spredning av seksuelt overførbare sykdommer (SOS).
Blødning eller blødning kan oppstå mens du tar Eleonor. Ikke slutte å ta Eleonor hvis dette skjer. Dersom blødninger eller spotting fortsetter i mer enn 7 dager eller er tung, bør du kontakte legen din.
Røyking mens du bruker Eleonor kan øke risikoen for hjerneslag, hjerteinfarkt, blodpropp, høyt blodtrykk eller andre sykdommer i hjertet og blodårene.
Eleonor kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du bruker Eleonor.
Tar visse antibiotika, antiepileptika eller andre legemidler som er oppført i interaksjoner delen, mens du bruker Eleonor kan redusere effekten av Eleonor. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom) fram til neste menstruasjon.
Hvis du bruker kontaktlinser, og du utvikler problemer med dem, bør du kontakte legen din.
Hvis du går glipp av din periode i løpet av uken av inaktive piller, ringe legen din umiddelbart. En savnet perioden kan tyde på at du er gravid.
Eleonor kan ta tid å slites av etter siste dose. Du kan ikke være i stand til å bli gravid i flere måneder etter avsluttet Eleonor.Discuss eventuelle bekymringer med din lege eller apotek.
Laboratorietester, som PAP tester, kan utføres mens du bruker Eleonor. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Eleonor bør ikke brukes til barn som ikke har fått sin første menstruasjon, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Eleonor hvis du er gravid. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Eleonor er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Eleonor.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Acne, ømme bryster eller utvidelse, endringer i appetitt, endringer i seksuell interesse, endringer i vekt, svimmelhet, håravfall, hodepine, kvalme, magekramper eller oppblåsthet, uvanlig spotting eller blødning, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), bryst utflod, bryst klumper, kalv eller smerter, hevelse, eller ømhet, endring i mengde av urin produsert; endring i utflod fra skjeden, endringer i synet eller tale, forvirring, hoste blod, knusing brystsmerter eller tyngde i brystet, mørk urin, depresjon, søvnproblemer, vanskeligheter med kontaktlinser, besvimelse, væskeretensjon ( hevelse i fingre og ankler), mangel på energi, lys-farget avføring, mentale eller humørsvingninger, savnet menstruasjon, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet; vedvarende hodepine eller migrene, vedvarende eller tilbakevendende unormal vaginal blødning ; vedvarende eller alvorlig svimmelhet, sterke smerter eller ømhet i magen, kortpustethet; plutselig delvis eller fullstendig tap av syn, plutselig alvorlig hodepine eller oppkast, trøtthet, vaginal irritasjon eller utflod, svakhet, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Eleonor