Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Elimite Uten Resept

Kjøpe ElimiteKjøpe Elimite På nett uten resept

ELIMITE INDIKASJONER


Elimite Cream brukes for behandling av skabb. Elimite Cream er en scabicide. Det fungerer ved å drepe skabb midd (Sarcoptes scabiei).

ELIMITE INSTRUKSJONER


Bruk elimite Cream som anvist av legen din.

Grundig massere inn i huden fra hodet til fotsålene. Det er ikke nødvendig å sette medisinen på hodebunnen, bortsett fra hos barn og eldre pasienter.
Fjern legemidlet ved vasking etter 8 til 14 timer.
Du kan oppleve kløe etter behandling. Dette er ikke et tegn på behandlingssvikt. Men hvis levende midd er sett etter 14 dager, er gjentatt behandling er nødvendig.
Hvis du glemmer en dose av elimite Cream, bruke det så snart du husker. Fortsett å bruke den som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker elimite Cream.

ELIMITE LAGRING


Oppbevar elimite Cream ved romtemperatur, mellom 59 og 77 grader F (15 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold elimite Cream utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ELIMITE MER INFO:


Aktiv ingrediens: Permetrin.

IKKE bruk elimite Cream hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i elimite Cream.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med elimite Cream. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer.

Noen legemidler kan samhandle med elimite Cream.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Elimite Cream er kun til utvortes bruk. Ikke bruk det i nærheten av øynene eller la den komme i kontakt med innsiden av nesen, munnen eller kjønnsorganene. Irritasjon kan oppstå hvis Elimite Cream kommer i kontakt med disse områdene. Hvis elimite Cream kommer i øynene, skyll straks med vann.
Elimite Cream bør ikke brukes til barn yngre 2 måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av elimite Cream mens du er gravid. Det er ikke kjent om elimite Cream er funnet i morsmelk etter topikal bruk. Du må ikke amme mens du bruker elimite Cream.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Kløe, svie eller smerte, rødhet, hevelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Elimite