Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Emegar (Kytril) Uten Resept

Kjøpe EmegarKjøpe Emegar På nett uten resept

EMEGAR (KYTRIL) INDIKASJONER


Emegar blokkerer handlingene til kjemikalier i kroppen som kan utløse kvalme og oppkast.

EMEGAR (KYTRIL) INSTRUKSJONER


Ta Emegar nøyaktig slik det var foreskrevet for deg. Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din. Følg instruksjonene på resept etiketten.

Emegar startes vanligvis opp til en time før kjemoterapi. Følg legens instruksjoner.

Mål flytende form av Emegar med en spesiell dose-måleskje eller cup, ikke en vanlig tabell skje. Hvis du ikke har en dose-måleinstrument, spør på apoteket for en.

Hvis du gikk glipp av en dose - fortelle legen din hvis du har glemt å ta dosen din innen 1 time før kjemoterapi. Ikke ta ekstra medisin for å gjøre opp den glemte dosen.

DOSERING

Emetogen kjemoterapi
Den anbefalte voksne dose for oral Emegar (granisetron hydroklorid) er 2 mg en gang daglig, eller 1 mg to ganger daglig. I 2 mg en gang daglig regime, er to 1 mg tabletter eller 10 ml av Emegar (granisetron) Oral Solution (2 teskjeer, tilsvarende 2 mg granisetron) gitt opp til en time før kjemoterapi. I 1 mg to ganger daglig regime, den første 1 mg tablett eller en teskje (5 ml) av Emegar (granisetron) Oral Solution er gitt opp til 1 time før kjemoterapi, og den andre tablett eller andre teskje (5 ml) av Emegar (granisetron) Oral Solution, 12 timer etter den første. Enten regimet administreres kun på dagen (e) kjemoterapi gis. Fortsatt behandling, samtidig som det ikke på kjemoterapi, har ikke blitt funnet å være nyttig.

Pediatric Bruk
Er ikke etablert sikkerhet og effekt hos barn.

Stråling (enten Total Body Bestråling eller Fraksjonert Abdominal Radiation)
Den anbefalte voksen dosen av oral Emegar (granisetron) er 2 mg en gang daglig. To 1 mg tabletter eller 10 ml av Emegar (granisetron) Oral Solution (2 teskjeer, ekvivalent med 2 mg av granisetron) blir tatt i løpet av 1 time etter bestråling.

EMEGAR (KYTRIL) LAGRING


Oppbevares Emegar ved romtemperatur unna fuktighet og varme.

Du bør ikke bruke Emegar hvis du er allergisk mot granisetron eller lignende legemidler som dolasetron (Anzemet), ondansetron (Zofran), eller palonosetron (Aloxi).

Før du tar Emegar, fortelle legen din hvis du har en leversykdom, en hjerterytmeforstyrrelse, en elektrolyttforstyrrelser (for eksempel lave nivåer av kalium eller magnesium i blodet ditt), eller en personlig eller familie historie av lang QT-syndrom.

Hvis du har noen av disse andre forholdene, kan det hende du trenger en dose justering eller spesielle tester for å trygt ta Emegar:

leversykdom;
en hjerterytmeforstyrrelse;
en elektrolyttubalanse (slik som lavt innhold av kalium eller magnesium i blodet), eller
en personlig eller familie historie av lang QT-syndrom.

FDA graviditet kategori B. Emegar forventes ikke å være skadelig for en ufødte baby. Fortell legen din dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid under behandlingen. Det er ikke kjent om granisetron går over i morsmelk eller hvis det kan skade en pleie baby. Ikke bruk Emegar uten å fortelle legen din hvis du ammer en baby.

Emegar startes vanligvis opp til en time før kjemoterapi. Fortell legen din hvis du har glemt å ta medisinen innen den angitte tid før inngrepet.

Det kan være andre stoffer som kan samhandle med Emegar. Fortell legen din om alle reseptbelagte og over-the-counter medisiner, vitaminer, mineraler, urteprodukter, og legemidler forskrevet av andre leger. Ikke start en ny medisin uten å fortelle legen din.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har noen av disse tegnene på en allergisk reaksjon på Emegar: elveblest, pustevansker, hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg. Ring legen din med en gang hvis du har en alvorlig bivirkning som for eksempel:

rask eller pounding livstegn;
feber, muskelsmerter, influensa symptomer, eller
lett blåmerker eller blødninger, uvanlig svakhet.

Mindre alvorlige Emegar bivirkninger kan omfatte:

hodepine;
magesmerter eller opprørt, tap av appetitt;
diaré eller forstoppelse;
svimmelhet, eller
søvnproblemer (søvnløshet).

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre som kan oppstå. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Emegar