Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Emizof (Zofran) Uten Resept

Kjøpe EmizofKjøpe Emizof På nett uten resept

EMIZOF (ZOFRAN) INDIKASJONER


Emizof anvendes for å forebygge kvalme og oppkast forbundet med cancer-kjemoterapi eller kirurgi. Emizof er en serotonin 5-HT3 reseptorblokker. Det fungerer ved å blokkere et kjemisk antatt å være en årsak til kvalme og oppkast i visse situasjoner (f.eks kjemoterapi).

EMIZOF (ZOFRAN) INSTRUKSJONER


Bruk Emizof som anvist av legen din.

Ta Emizof med et fullt glass vann.
Denne medisinen kan tas med eller uten mat.
Ikke ta medisiner i større mengder, eller ta den lenger enn anbefalt av legen din.
Hvis du glemmer en dose Emizof, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Emizof.

EMIZOF (ZOFRAN) LAGRING


Oppbevares Emizof på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Emizof utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EMIZOF (ZOFRAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ondansetron.

IKKE bruk Emizof hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Emizof
du tar apomorfin.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Emizof. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en allergisk reaksjon på et annet serotonin 5-HT3 reseptorblokker (f.eks dolasetron, granisetron)
hvis du har leverproblemer eller en bestemt type uregelmessig hjerterytme (QT-forlengelse, lang QT syndrom).

Noen legemidler kan samhandle med Emizof. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Apomorphine fordi risikoen for bivirkninger kan økes med Emizof
Antineoplastiske midler (f.eks, cyklofosfamid) fordi deres effektivitet kan bli redusert med Emizof.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Emizof kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Emizof kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Emizof med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Emizof bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre fire måneder, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet. Visse styrker av Emizof er ikke anbefalt til barn. Hvis du har spørsmål om bruk av Emizof hos barn, kontakt lege eller apotek.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Emizof mens du er gravid. Det er ikke kjent om Emizof er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Emizof, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, tretthet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper, hals eller tunge, tungpustethet, unormal heshet), brystet eller kjevesmerter, besvimelse, rask, treg, eller uregelmessig hjerterytme, feber, nummenhet i en arm eller ben, eller plutselig sterk hodepine eller oppkast, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, hud prikking eller nummenhet, magesmerter, problemer med vannlating, ukontrollerte muskelbevegelser, synsforstyrrelser eller tap.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Emizof