Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Epiral (Lamictal) Uten Resept

Kjøpe EpiralKjøpe Epiral På nett uten resept

EPIRAL (LAMICTAL) INDIKASJONER


Epiral brukes for behandling av visse typer beslag. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Det kan også anvendes for å forsinke forekomsten av humørproblemer i visse pasienter med bipolar lidelse. Epiral er en krampe.

EPIRAL (LAMICTAL) INSTRUKSJONER


Bruk Epiral som anvist av legen din.

Ta Epiral gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Epiral har en bitter smak. Ikke knus eller tygg før du svelger. Tabletten kan deles i to hvis legen din sier at du skal gjøre det.
Fortsett å ta Epiral selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Epiral, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Epiral.

EPIRAL (LAMICTAL) LAGRING


Oppbevares Epiral på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Epiral utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EPIRAL (LAMICTAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: lamotrigin.

IKKE bruk Epiral hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Epiral.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Epiral. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever, nyre eller hjerteproblemer, visse blodproblemer (f.eks, talassemi), eller hvis du mottar dialysebehandling
hvis du har en hud utslett eller noen gang har utviklet et utslett fra å ta Epiral eller andre legemidler for å behandle anfall
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer (f.eks, depresjon, selvmordstanker eller selvmordsforsøk).

Noen legemidler kan samhandle med Epiral. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Karbamazepin fordi det kan senke Epiral effektivitet, og risikoen for bivirkninger, som svimmelhet, dobbeltsyn, tåkesyn, og nedsatt koordinasjon, kan økes
Valproat (f.eks, valproinsyre, divalproex natrium) fordi det kan øke risikoen for Epiral er bivirkninger
?strogener, fenobarbital, fenytoin, primidon, rifampicin, eller suksinimider (f.eks methsuximide) fordi de kan redusere Epiral effektivitet
Hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), fordi effekten av begge legemidlene kan bli redusert.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Epiral kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Epiral kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Epiral med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Ikke plutselig slutter å ta Epiral eller endre dosen uten å sjekke med legen din. Dette kan øke anfallsfrekvens. Hvis du trenger å slutte å ta Epiral, bør dosen reduseres gradvis over en periode på minst 2 uker.
Hvis du slutter å ta Epiral en eller annen grunn, må du kontakte legen din med en gang. Ikke begynn å ta det igjen med mindre legen din sier at du skal. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Hvis du utvikler nye eller forverrede anfall, bør du kontakte legen din med en gang.
Pasienter som tar Epiral kan ha økt risiko for selvmordstanker og handlinger. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Pasienter som har bipolar (manisk-depressiv) lidelse kan også ha en økt risiko for selvmordstanker og handlinger. Se pasienter som tar Epiral tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kan endre mengden av Epiral i blodet ditt. Snakk med legen din før du starter eller slutter å ta hormonell prevensjon mens du tar Epiral. Kvinner som tar hormonell prevensjon kan ha større risiko for bivirkninger i løpet av uken av inaktive piller i sin pakke. Kontakt legen din hvis bivirkninger, som svimmelhet, nedsatt koordinasjon, eller dobbelt syn, forekomme.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Epiral. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om hvordan Epiral kan påvirke din hormonell prevensjon. Kontakt legen din umiddelbart hvis du merker unormale vaginal blødning eller spotting. Hvis du ønsker å unngå graviditet, snakk med legen din om bruk av effektive prevensjonsmetoder.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Epiral før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Epiral. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Ulike medisiner kan se ut eller har navn som ligner på Epiral. Kontroller alltid medisinen for å sikre at det er riktig. Hvis du merker noen endring i utseendet på din medisin (f.eks, form, farge, størrelse, ordlyden), sjekk med apoteket.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Epiral hos barn, de kan være mer følsomme for effektene, særlig risikoen for alvorlig utslett.
?kt følsomhet for solen har blitt rapportert i noen barn som tar Epiral. Bruk en solkrem eller verneklær hvis barnet ditt blir utsatt for solen. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Epiral bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år med bipolar lidelse, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Epiral bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Epiral kan forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Epiral mens du er gravid. Epiral er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Epiral.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn eller dobbeltsyn, forstoppelse, nedsatt koordinasjon, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, smertefulle menstruasjonsperioder, rennende eller tett nese, magesyke eller smerte, tretthet, søvnvansker, oppkast, svakhet, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), fraværende menstruasjon eller andre menstruasjonsendringer, kalv smerte eller ømhet, brystsmerter, mørk urin, vanskelig eller smertefull vannlating, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, angst, depresjon, rastløshet, irritabilitet, panikkanfall, atferdsendringer, selvmordstanker eller forsøk ); ny eller forverret beslag, blek avføring, rødlig, blemmer, hoven, eller flassende hud, alvorlige muskelsmerter eller ømhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter, kortpustethet, sår i munnen eller rundt øynene, hovne hender, ankler eller føtter, hovne lymfekjertler, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig svakhet eller tretthet, vaginal kløe eller utflod, visjon endringer, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Epiral