Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Epsin (Zovirax) Uten Resept

Kjøpe EpsinKjøpe Epsin På nett uten resept

EPSIN (ZOVIRAX) INDIKASJONER


Epsin brukes for behandling av vannkopper (varicella) eller helvetesild (Herpes zoster), og å behandle eller undertrykke genital herpes infeksjoner. Epsin er en antiviral. Det fungerer ved å stoppe virusreplikasjon. Imidlertid ikke Epsin ikke fjerne viruset, er ikke en kur, og hindrer ikke overføring til andre.

EPSIN (ZOVIRAX) INSTRUKSJONER


Bruk Epsin som anvist av legen din!

Ta Epsin gjennom munnen med eller uten mat.
Det anbefales å drikke ekstra væske mens du tar Epsin. Sjekk med legen din for å få instruksjoner.
Starte behandling med Epsin tidligst tegn eller symptom på helvetesild eller genital herpes (smerter, svie, blemmer).
Dersom behandling av en akutt utbrudd, fortsette å bruke Epsin for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg bedre om noen dager.
For undertrykkende terapi, fungerer Epsin best hvis det er tatt til samme tid hver dag.
Hvis du glemmer en dose av Epsin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Epsin.

EPSIN (ZOVIRAX) LAGRING


Lagres Epsin ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Epsin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EPSIN (ZOVIRAX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Acyclovir
IKKE bruk Epsin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Epsin eller til valacyclovir

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Epsin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller et svekket immunsystem.

Noen legemidler kan samhandle med Epsin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Legemidler som kan skade nyrene (f.eks aminoglykosidantibiotika [f.eks, gentamicin], amfotericin B, ciklosporin, ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler [NSAIDs] [f.eks, ibuprofen], takrolimus, vancomycin) fordi risikoen for nyre bivirkninger kan være økt . Spør legen din hvis du er usikker på om noen av dine medisiner kan skade nyrene.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Epsin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Epsin kan forårsake døsighet, svimmelhet, synsforstyrrelser, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Epsin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Epsin kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Epsin kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Epsin. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Epsin er ikke en kur for genital herpes, og vil ikke hindre at viruset sprer seg. Unngå samleie når sår er til stede for å hindre smitte partneren din. Du kan også være smittsom og spre herpes viruset, men ikke har noen tegn eller symptomer i det hele tatt. Dette kalles asymptomatisk virusutskillelse.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen og serum urea nitrogen (BUN), kan utføres mens du bruker Epsin. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Epsin med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, særlig forvirring, døsighet, eller hallusinasjoner.
Epsin er ikke anbefalt til bruk hos barn yngre to år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Epsin mens du er gravid. Epsin er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Epsin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, generell kropps ubehag, hodepine, kvalme / oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), aggressiv atferd, blod i urinen, forvirring, nedsatt bevissthet, nedsatt vannlating, hallusinasjoner; lavere ryggsmerter, mentale eller humørsvingninger, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, beslag, uvanlige blåmerker eller blødning.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Epsin