Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Equipax (Neurontin) Uten Resept

Kjøpe EquipaxKjøpe Equipax På nett uten resept

EQUIPAX (NEURONTIN) INDIKASJONER


Equipax brukes for behandling av anfall forbundet med epilepsi. Equipax er en krampe.

EQUIPAX (NEURONTIN) INSTRUKSJONER


Bruk Equipax som anvist av legen din.

Ta Equipax gjennom munnen med eller uten mat.
Ikke ta en syrenøytraliserende som inneholder aluminium eller magnesium innen to timer før du tar Equipax.
Hvis du tar halvparten av en tablett som dose, ta den andre halvparten av den tabletten som din neste dose. Kast bort noen halv-tabletter ikke brukes i flere dager med å bryte en tablett.
Ikke plutselig slutte å ta Equipax. Du kan ha en økt risiko for bivirkninger (f.eks kramper). Hvis du trenger å stoppe Equipax eller legge til en ny medisin, vil legen gradvis redusere dosen.
Hvis du glemmer en dose av Equipax, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Equipax.

EQUIPAX (NEURONTIN) LAGRING


Oppbevares Equipax på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Equipax utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

EQUIPAX (NEURONTIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Gabapentin.

IKKE bruk Equipax hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Equipax.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Equipax. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer og er på dialyse
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer (for eksempel depresjon), eller selvmordstanker eller handlinger.

Noen legemidler kan samhandle med Equipax. Fortell helsepersonell hvis du tar noen medisiner, spesielt noe av det følgende:

Morfin fordi det kan øke risikoen for Equipax er bivirkninger, inkludert tretthet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Equipax kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Equipax kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Equipax med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Pasienter som tar Equipax kan ha økt risiko for selvmordstanker eller handlinger. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Se pasienter som tar Equipax tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Diabetes pasienter - Equipax kan påvirke blodsukkeret ditt. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Equipax kan påvirke visse laboratorieprøver. Vær sikker på at legen din og lab personell vet du tar Equipax.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, og totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Equipax. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Equipax med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Equipax kan føre til følelsesmessige eller atferdsmessige bivirkninger hos barn 3 til 12 år. Hvis følgende bivirkninger oppstå, varsle lege umiddelbart: emosjonelle "svinger", fiendtlig eller aggressiv atferd, problemer med konsentrasjon, redusert ytelse på skolen, en økning i rastløshet eller hyperaktivitet.
Equipax bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre tre år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Equipax mens du er gravid. Equipax er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Equipax, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Hvis du slutter å ta Equipax plutselig, kan du ha abstinenssymptomer. Dette kan omfatte svimmelhet, tretthet, klossethet, fiendtlighet, hyperaktivitet, humørsvingninger, kvalme, tretthet, eller oppkast.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Ryggsmerter, endringer i synet (dobbel eller tåkesyn), klossethet, forstoppelse, diaré, svimmelhet, døsighet, munntørrhet, kvalme, mageplager, tretthet, oppkast, vektøkning.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), unormale tanker, frem og tilbake øyebevegelser, atferdsproblemer, endring i skoleprestasjoner, brystsmerter , forvirring, besvimelse, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals, hyperaktivitet, tap av koordinasjonsevne, hukommelsestap, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, depresjon, uro, angst, panikkanfall, aggressivitet , impulsivitet, irritabilitet, fiendtlighet, overdreven følelse av velvære, rastløshet, manglende evne til å sitte stille), nye eller forverrede beslag, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, alvorlig hodepine eller svimmelhet, kortpustethet, tale endringer ; selvmordstanker eller handlinger, hevelse i hender, bein eller føtter, tremor, konsentrasjonsproblemer, rykninger.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Equipax