Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Ergo-caff (Cafergot) Uten Resept

Kjøpe Ergo-caffKjøpe Ergo-caff På nett uten resept

ERGO-CAFF (CAFERGOT) INDIKASJONER


Ergo-caff er indikert som terapi for å avbryte eller forhindre vaskulær hodepine, for eksempel migrene, migrenevarianter, eller såkalte "histamin cephalalgia." Ergo-caff er en kombinasjon av to vasokonstriktorer. Det fungerer ved å hemme blodårene i slimhinnen i hjernen, noe som bidrar til å redusere smerten av migrene.

ERGO-CAFF (CAFERGOT) INSTRUKSJONER


Bruk Ergo-caff som anvist av legen din.

Ergo-caff kan tas med eller uten mat.
Å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice kan påvirke mengden av Ergo-caff i blodet ditt. Snakk med legen din før du inkluderer grapefrukt eller grapefruktjuice i kostholdet ditt.
Ergo-caff er kun brukes etter behov for et migreneanfall.
Ta Ergo-caff ved første tegn på en hodepine. Hvis startdosen ikke lindre hodepine, kan ekstra doser være nødvendig i henhold til legens instruksjoner. Ikke ta en dose av Ergo-caff innen 30 minutter av din siste dose.
Ikke ta mer enn 6 tabletter for en enkelt migrene hodepine eller mer enn 10 tabletter i en 7-dagers periode uten først å sjekke med legen din.
Hvis du glemmer en dose av Ergo-caff og du fortsatt har hodepine, ta den så snart du husker. Ikke ta en dose av Ergo-caff innen 30 minutter av din siste dose. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Ergo-caff.

ERGO-CAFF (CAFERGOT) LAGRING


Lagres Ergo-caff ved romtemperatur mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C), i en tett, lett-resistent beholder. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Ergo-caff utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

ERGO-CAFF (CAFERGOT) MER INFO:


Aktive ingredienser: ergotamin tartrate og koffein.
IKKE bruk Ergo-caff hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Ergo-caff
du er gravid eller kan bli gravid
du er i arbeid
du har blodårer problemer (f.eks perifer vaskulær sykdom), koronar hjertesykdom, høyt blodtrykk, lever-eller nyreproblemer, eller alvorlig infeksjon (f.eks, sepsis)
du tar en azol soppdrepende (f.eks itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), delavirdine, HIV-proteasehemmere (f.eks delavirdine, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, en ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin), et makrolid antibiotika (f.eks, klaritromycin, erytromycin), eller selektive 5-HT agonister (f.eks, sumatriptan, eletriptandoser).

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Ergo-caff. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med blod problemer (f.eks, porfyri), hjerneslag, angst, søvnvansker, eller hjerteproblemer
hvis du røyker.

Noen legemidler kan samhandle med Ergo-caff. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klotrimazol, flukonazol, fluoksetin, fluvoksamin,, metronidazol, nefazodon, sakinavir, eller Zileuton fordi bivirkninger av Ergo-caff kan økes
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol), betablokkere (f.eks, propranolol), delavirdin, HIV-proteasehemmere (f.eks delavirdin, indinavir, nelfinavir, ritonavir), efavirenz, ketolide antibiotika (f.eks, telitromycin), makrolidantibiotika (f.eks, erytromycin, klaritromycin), eller selektive 5-HT agonister (f.eks, sumatriptan, eletriptan) fordi risikoen for alvorlige bivirkninger, inkludert uregelmessig hjerterytme eller redusert oksygen til ekstremiteter (f.eks hender, føtter) eller hjernen, kan være økt
Pressorstoffer (f.eks, noradrenalin) eller sympatomimetika (f.eks, pseudoefedrin, Albuterol) fordi risikoen for bivirkninger, inkludert alvorlig høyt blodtrykk, kan økes
Kinoloner (f.eks levofloksacin) fordi risikoen for bivirkninger, som nervøsitet, søvnløshet, og rask hjerterytme, kan økes
Teofyllin fordi handlinger og bivirkninger kan økes med Ergo-caff.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Ergo-caff kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Ikke overskrid anbefalt dose eller ta Ergo-caff lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din. Ergo-caff er ikke for langsiktig daglig bruk.
Bruk av nikotin, kan øke risikoen for alvorlige bivirkninger med Ergo-caff. Snakk med legen din før du bruker Ergo-caff hvis du røyker eller bruker noen annen form for nikotin.
Bruk Ergo-caff med ekstrem forsiktighet hos barn. Sikkerhet og effektivitet er ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Ergo-caff hvis du er gravid. Hvis du mistenker at du kan være gravid, bør du kontakte legen din umiddelbart. Ergo-caff bør ikke tas under fødsel. Ergo-caff utskilles i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Ergo-caff, sjekk med din lege eller apotek for å diskutere risikoen for barnet ditt.

Når den brukes over lengre tid eller ved høye doser, noen mennesker utvikler et behov for å fortsette å ta Ergo-caff. Dette er kjent som avhengighet eller avhengighet. Det er viktig at du tar Ergo-caff som instruert av legen din. Ergo-caff er ikke for langsiktig daglig bruk.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), blå farge på fingre eller tær, brystsmerter eller tetthet, kalde eller bleke fingre eller tær , diaré, svimmelhet, hallusinasjoner, hodepine, uregelmessig hjerterytme, leggkramper eller svakhet, psykiske eller humørsvingninger, muskelsmerter, nummenhet eller prikking i hender, føtter, eller hud, øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende kvalme eller oppkast ; kortpustethet, hevelse, midlertidig rask eller langsom hjerterytme, brekninger, svak puls.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Ergo-caff