Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Falicard (Calan) Uten Resept

Kjøpe FalicardKjøpe Falicard På nett uten resept

FALICARD (CALAN) INDIKASJONER


Falicard brukes for behandling av supraventrikulær takykardi, en rytmeforstyrrelse i hjertet. Det er også brukt for å kontrollere hjertefrekvens respons på andre rytmeforstyrrelser, spesielt atrieflimmer og atrieflutter. Falicard er en kalsiumblokker. Det fungerer ved å bremse den elektriske ledning i hjertet, reduserer hjertefrekvensen, og / eller normaliserende hjerterytme.

FALICARD (CALAN) INSTRUKSJONER


Bruk Falicard som anvist av legen din.

Ikke ta i større eller mindre mengder eller lenger enn anbefalt. Følg instruksjonene på resept etiketten.
Legen din kan noen ganger endre dosen å sikre at du får de beste resultatene.
Ikke knuse, tygge, brekke, eller åpne Falicard. Svelg det hele. Bremse-eller åpning av pillen kan føre til for mye av medikamentet som skal frigjøres på en gang.
Ikke slutt å ta denne medisinen uten først å snakke med legen din. Hvis du slutter å ta Falicard plutselig, kan tilstanden bli verre.
Hvis du glemmer en dose av Falicard, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Falicard.

FALICARD (CALAN) LAGRING


Oppbevar Falicard ved romtemperatur mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Falicard utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FALICARD (CALAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Verapamil hydroklorid.

IKKE bruk Falicard hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Falicard
du har visse hjerteproblemer (f.eks venstre ventrikkel dysfunksjon, syk sinus syndrom, andre-eller tredje-graders hjerte blokk og ikke har pacemaker), meget lavt blodtrykk, eller moderat til alvorlig hjertesvikt (CHF)
du har atrieflimmer eller flutter og en pre-eksitasjon syndrom (ekstra ledningsveien i hjertet), som Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom eller Lown-Ganong-Levine (LGL) syndrom
du har sjokk på grunn av alvorlige hjerteproblemer
du tar dofetilide, eller du har tatt disopyramid løpet av de siste 48 timene.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Falicard. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hjertesvikt eller nylig hjerteinfarkt med tette lunger, lavt blodtrykk, eller hjerteproblemer (f.eks, en svært langsom hjertefrekvens, hjerteblokk, hjerteklaffsykdommer)
hvis du har nyre-eller leverproblemer, muskeldystrofi, eller en nevromuskulær sykdom
dersom du bruker en annen blodtrykksmedisin eller du blir behandlet for kreft.

Noen legemidler kan samhandle med Falicard. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Betablokkere (f.eks, propranolol), klonidin, disopyramid, ketolidene (f.eks, telitromycin), makrolider (f.eks erytromycin), eller ritonavir fordi de kan øke risikoen for Falicard er bivirkninger
Fenobarbital, rifampicin, eller johannesurt fordi de kan redusere Falicard effektivitet
Aldosteron blokkere (f.eks, eplerenon), aspirin, karbamazepin, kolkisin, ciklosporin, digoksin, dofetilide, doxorubicin, dronedaron, eletriptan, erytromycin, everolimus, flekainid, HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, lovastatin, simvastatin), litium, narkotiske smertestillende midler (f.eks, fentanyl), paclitaxel, kinasolin (f.eks, terazosin), kinidin, ranolazine, teofylliner, eller tolvaptan fordi risikoen for deres bivirkninger kan økes med Falicard.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Falicard kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Falicard kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Falicard med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Falicard, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Falicard kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Falicard før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, totalt antall blodceller, elektrokardiogram (EKG), og blodtrykket, kan utføres mens du bruker Falicard. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Falicard med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Falicard bør ikke brukes i childen, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Falicard mens du er gravid. Falicard er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Falicard, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, tretthet, hodepine, svimmelhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, svimmelhet, spesielt når du står, kraftig svimmelhet, kortpustethet, hevelse av føtter eller hender, symptomer på leverproblemer (f.eks, gulfarging av hud eller øyne, mørk urin, blek avføring, alvorlig eller vedvarende magesmerter, feber, generell følelse av uvelhet), uvanlig rask, treg eller uregelmessig hjerterytme.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Falicard