Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Feksine (Allegra) Uten Resept

Kjøpe FeksineKjøpe Feksine På nett uten resept

FEKSINE (ALLEGRA) INDIKASJONER


Feksine brukes for behandling av sesongmessige allergi symptomer som nysing, rennende nese, kløende hals, eller kløende, rennende øyne. Det er også brukt til å behandle elveblest og huden kløe. Feksine er et antihistamin. Det fungerer ved å blokkere et stoff i kroppen som kalles histamin. Dette bidrar til å redusere allergisymptomer.

FEKSINE (ALLEGRA) INSTRUKSJONER


Bruk Feksine som anvist av legen din.

Ta Feksine gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Feksine med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Ikke drikk fruktjuice samtidig som du tar Feksine. Visse fruktjuicer (f.eks, grapefrukt, eple, appelsin) kan redusere Feksine effektivitet.
Hvis du tar antacida som inneholder aluminium eller magnesium, ikke ta dem samtidig som Feksine. Spør legen eller apoteket hvordan å ta dem med Feksine.
Hvis du glemmer en dose av Feksine, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Overdose symptomer kan inkludere tørr munn, svimmelhet, eller døsighet.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Feksine.

FEKSINE (ALLEGRA) LAGRING


Oppbevar Feksine mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Oppbevar i originalemballasjen til like før bruk. Hold Feksine utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FEKSINE (ALLEGRA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fexofenadinhydroklorid.

IKKE bruk Feksine hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Feksine.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Feksine. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinsk tilstand, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller problemer med vannlating.

Noen legemidler kan samhandle med Feksine. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Erytromycin eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Feksine bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Feksine kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Feksine kan forårsake svimmelhet. Det gjør vanligvis ikke forårsake døsighet under normale omstendigheter ved anbefalte doser. Imidlertid kan disse effektene være verre hvis du tar Feksine med alkohol eller visse medisiner. Bruk Feksine med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Feksine kan påvirke huden allergi tester. Hvis du er planlagt for en hudtest, snakk med legen din. Du må kanskje slutte å ta Feksine for et par dager før testene.
Bruk Feksine med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Feksine bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 6 måneder gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Feksine mens du er gravid. Det er ikke kjent om Feksine er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Feksine, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), øreverk, feber, alvorlig eller vedvarende hoste eller oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Feksine