Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Female Cialis Uten Resept

Kjøpe Female CialisKjøpe Female Cialis På nett uten resept

FEMALE CIALIS INDIKASJONER


Kvinne Cialis øker sexlysten hos kvinner med lav libido. Den fungerer på en slik måte at testosteron-nivået øker i blodet.

FEMALE CIALIS INSTRUKSJONER


Bruk Kvinne Cialis som anvist av legen din.

Ta Kvinne Cialis gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Kvinnelige Cialis minst 45 minutter før seksuell aktivitet, som anvist av legen din. Kvinnelige Cialis kan arbeide inntil 48 timer etter inntak.
Sjekk med legen din før du spiser grapefrukt eller drikke grapefruktjuice mens du tar Kvinne Cialis.
Hvis du glemmer en dose av Kvinne Cialis og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Kvinne Cialis.

FEMALE CIALIS LAGRING


Oppbevares Kvinne Cialis på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Kvinne Cialis utilgjengelig for barn.

FEMALE CIALIS MER INFO:


Aktiv ingrediens: Tadalafil.

Fordeler:

- Sammenligne med Female Viagra Kvinne Cialis 'effekten varer mye lenger - opptil 48 timer;
- ?kt nivå av testosteron i blod;
- ?kt libido i hundrevis av kvinner;
- ?kt seksuell tilbakekalling;
- Ekstrem følsomhet for stimulering;
- ekstraordinære og flere klimaks;
- Effektiv hos kvinner med en hysterektomi og overgangsalder før fylte 50 år.IKKE bruk Kvinne Cialis dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Kvinne Cialis
du har alvorlige nyreproblemer og vil ta Kvinnelige Cialis daglig
du har alvorlige leverproblemer eller visse arvelige degenerative øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa)
du har visse hjerteproblemer (f.eks ustabil angina, angina under samleie, ukontrollert uregelmessig hjerterytme), lavt blodtrykk, eller ukontrollert høyt blodtrykk
du har hatt et hjerteinfarkt i løpet av de siste 90 dagene, eller du har hatt alvorlig hjertesvikt eller slag i løpet av de siste seks månedene
du tar en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder tadalafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Female Cialis. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks retinitis pigmentosa, plutselig synstap, optisk nevropati, macula degenerasjon) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, dialyse, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme, aortastenose, angina), eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme.

Noen legemidler kan samhandle med Female Cialis. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Cialis er bivirkninger
Barbiturater (f.eks fenobarbital), karbamazepin, fenytoin, eller Rifampicin fordi de kan redusere Cialis effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Kvinne Cialis kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Kvinne Cialis kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Kvinne Cialis med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kvinne Cialis kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Ikke drikk store mengder alkohol mens du tar Kvinne Cialis. Dette kan øke risikoen for svimmelhet, hodepine, rask hjerterytme, og lavt blodtrykk.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Kvinnelige Cialis kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet, eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Kvinne Cialis ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt.
Kvinne Cialis vil ikke forhindre graviditet.
Kvinne Cialis kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Sjelden har et øye problem kalt nonarteritic iskemisk fremre optikusnevropati (NAION) er rapportert hos pasienter som tok Kvinne Cialis. Dette kan føre til nedsatt syn eller permanent tap av syn i enkelte tilfeller. Hvis du oppdager en plutselig nedgang i syn eller tap av synet på ett eller begge øyne, må du kontakte legen din med en gang.
Plutselige fall i hørsel og tap av hørsel er rapportert hos noen pasienter som har tatt Kvinne Cialis. Noen ganger er de også lagt merke til øresus og svimmelhet. Hvis du oppdager en plutselig nedsatt eller tap av hørsel, bør du kontakte legen din med en gang.
Bruk Kvinne Cialis med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Kvinnelige Cialis er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Kvinne Cialis mens du er gravid. Det er ikke kjent om Kvinnelige Cialis er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Kvinnelige Cialis, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, halsbrann, mild rygg eller muskel smerter, urolig mage, tett eller rennende nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, øresus, kramper, alvorlig eller vedvarende tilbake eller muskelsmerter, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig reduksjon eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Female Cialis