Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Female Viagra Uten Resept

Kjøpe Female ViagraKjøpe Female Viagra På nett uten resept

FEMALE VIAGRA INDIKASJONER


Kvinne Viagra øker sexlysten hos kvinner med lav libido. Det begynner å jobbe ved å øke den nødvendige genital blodstrømmen, sammen med vaginal etterlevelse som resulterer i forsterket nytelse under seksuell aktivitet.

Kvinner som tar medisinen erfaring økt blodsirkulasjon og følsomhet i vaginal regionen, og dette i sin tur fører til perfeksjonere naturlig smøring og økt hastighet på suksess under samleie. Symptomer og tilstander som påvirker kvinner kan være basert på fysiologiske eller psykologiske faktorer, og denne behandlingen kan hjelpe på begge deler.

FEMALE VIAGRA INSTRUKSJONER


Ta alltid Kvinne Viagra slik legen din har.

Ta Kvinne Viagra gjennom munnen med eller uten mat. Kvinne Viagra virker kanskje ikke så raskt hvis du tar det med et fettrikt måltid.
Kvinne Viagra begynner å virke etter 45 minutter etter inntak sin. Effekten varer vanligvis opptil 4 til 6 hours.Talk med legen din om den beste måten å ta Kvinne Viagra.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller ta det oftere enn én gang daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Female Viagra og du fortsatt har tenkt å engasjere seg i seksuell aktivitet, ta den så snart du husker. Fortsett å ta det som anvist av legen din.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Kvinne Viagra.

FEMALE VIAGRA LAGRING


Oppbevares Kvinne Viagra på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Kvinne Viagra utilgjengelig for barn.

FEMALE VIAGRA MER INFO:


Aktiv ingrediens: Sildenafil.

Fordeler:

økt nivå av testosteron i blod;
økt libido i hundrevis av kvinner;
økt seksuell tilbakekalling;
ekstrem følsomhet for stimulering;
ekstraordinære og flere klimaks;
effektiv hos kvinner med en hysterektomi og overgangsalder før fylte 50 år.

IKKE bruk Kvinne Viagra hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Female Viagra
du tar nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, salve), eller nitroprusside
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt)
du ta en annen PDE5-hemmer (f.eks, tadalafil, vardenafil) eller en annen medisin som inneholder sildenafil.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Female Viagra. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med visse øyeproblemer (f.eks macula degenerasjon, optisk nevropati, retinitis pigmentosa, plutselig synstap på ett eller begge øyne) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du har en historie med lever-eller nyreproblemer, lungeproblemer (f.eks pulmonal venookklusiv sykdom), høyt eller lavt blodtrykk, magesår, blødning problemer, hjerteproblemer (f.eks angina, aortastenose, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller blodårer problemer
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, slag eller livstruende uregelmessig hjerterytme, spesielt i løpet av de siste seks månedene.

Noen legemidler kan samhandle med Female Viagra. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Alfablokkere (f.eks doxazosin), legemidler mot høyt blodtrykk, nitrater (f.eks isosorbid, nitroglyserin), eller nitroprusside fordi alvorlig lavt blodtrykk med svimmelhet, og besvimelse kan forekomme
Azolfungicider (f.eks itrakonazol, ketokonazol), H2-antagonister (f.eks cimetidin), HIV-proteasehemmere (f.eks, ritonavir, sakinavir), makrolidantibiotika (f.eks erytromycin), narkotiske analgetika (f.eks dihydro), eller telitromycin fordi de kan øke risikoen for Viagra er bivirkninger
Bosentan eller rifampicin fordi de kan redusere Viagra effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Female Viagra kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Kvinne Viagra kan forårsake svimmelhet, tretthet, besvimelse, eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Kvinne Viagra med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kvinne Viagra kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Pasienter med hjerteproblemer som tar Kvinne Viagra kan ha økt risiko for hjerte-relaterte bivirkninger, inkludert hjerteinfarkt eller hjerneslag. Symptomer på hjerteinfarkt kan omfatte bryst, skulder, nakke eller kjeve smerter, nummenhet i en arm eller et ben, alvorlig svimmelhet, hodepine, kvalme, magesmerter eller oppkast, besvimelse, eller visjon endringer. Symptomer på slag kan omfatte forvirring, syn eller tale endringer, ensidig svakhet eller besvimelse. Kontakt legen din eller oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever disse symptomene.
Kvinne Viagra ikke stoppe spredningen av hiv eller andre seksuelt overførbare sykdommer (SOS) til andre gjennom seksuell kontakt. Bruk barriere metoder for prevensjon (for eksempel kondom) dersom du har HIV-infeksjon eller en STD.
Kvinne Viagra vil ikke forhindre graviditet.
Kvinne Viagra kan i sjeldne tilfeller forårsake milde, midlertidige synsforstyrrelser (f.eks, tåkesyn, følsomhet for lys, blå / grønn fargetone til visjon). Kontakt legen din hvis visjon endringer vedvarer eller er alvorlige.
Bruk Kvinne Viagra med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Kvinne Viagra er ikke anbefalt for bruk hos barn yngre 18 år.

Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Female Viagra mens du er gravid. Det er ikke kjent om Female Viagra er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Kvinne Viagra, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, halsbrann, tett nese, urolig mage.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, hukommelsestap, nummenhet i en arm eller ben ; ensidig svakhet; øresus, beslag, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, alvorlige eller vedvarende visjon endringer, plutselig nedsatt eller tap av hørsel, plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Female Viagra