Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Femar (Femara) Uten Resept

Kjøpe FemarKjøpe Femar På nett uten resept

FEMAR (FEMARA) INDIKASJONER


Femar brukes primært for behandling av visse typer brystkreft hos kvinner forbi overgangsalderen. Femar er en aromataseinhibitor. Det fungerer ved å redusere den totale mengden av østrogen som produseres hovedsakelig i kroppen. Dette bidrar til å sulte kreftceller ved å frata dem av østrogen.

FEMAR (FEMARA) INSTRUKSJONER


Bruk Femar som anvist av legen din.

Ta Femar gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Femar regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Hvis du glemmer en dose av Femar, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Femar.

FEMAR (FEMARA) LAGRING


Oppbevares Femar på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Femar utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FEMAR (FEMARA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Letrozole.

IKKE bruk Femar hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Femar
du ikke har startet overgangsalder.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Femar. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot legemidler eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller høyt kolesterol
Hvis du fortsatt har menstruasjon eller ikke har helt ferdig overgangsalder
dersom du bruker hormonbehandling (HRT).

Noen legemidler kan samhandle med Femar. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Tamoxifen fordi det kan senke Femar effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Femar kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Femar kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Femar med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Femar kan forårsake svimmelhet, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke denne effekten. For å unngå svimmelhet, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn på svimmelhet.
Hvis du kan bli gravid, må du bruke effektiv prevensjon mens du tar Femar. Kvinner som går gjennom eller nylig har gått gjennom overgangsalderen kan fortsatt bli gravid. Snakk med legen din om bruk av effektiv prevensjon mens du tar Femar.
Laboratorietester, inkludert beinmineraltetthet eller kolesterolnivået, kan utføres mens du bruker Femar. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Femar med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Femar bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Femar hvis du er gravid. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Femar er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Femar, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tilbake, ben, eller arm smerter, brystsmerter, forstoppelse, hoste, diaré, svimmelhet, hodepine, hetetokter, rødme, økt svette, fordøyelsesplager, ledd-eller muskelsmerter, tap av appetitt, mild hevelse eller væskeretensjon, kvalme, nattesvette , søvnløshet, magesmerter, tretthet, tørrhet eller irritasjon i skjeden, oppkast, svakhet, vektøkning eller tap.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), kalv smerte eller ømhet, brystsmerter, forvirring, feber, frysninger, eller sår svelg, økt eller smertefull vannlating, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, alvorlig eller vedvarende skjelettsmerter, alvorlige magesmerter, kortpustethet, plutselig alvorlig hodepine, oppkast, svimmelhet eller besvimelse, hevelse i ankler eller føtter ; uforklarlig vaginal blødning eller utflod, syn eller tale endringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Femar