Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Fenofib (Tricor) Uten Resept

Kjøpe FenofibKjøpe Fenofib På nett uten resept

FENOFIB (TRICOR) INDIKASJONER


Fenofib blir brukt for å kontrollere høyt kolesterol-og triglyserid-nivåer i blod. Den brukes i kombinasjon med en diett med lavt kolesterol og mettet fett. Fenofib er et lipid-senkende middel. Det fungerer ved å senke forhøyede blod triglyseridnivåer ved at leveren produsere færre triglyserider og øke elimineringen av triglyserider fra blodstrømmen.

FENOFIB (TRICOR) INSTRUKSJONER


Bruk Fenofib som anvist av legen din.

Ta Fenofib gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Fenofib helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger. Ikke ta flisete eller ødelagte tabletter.
Ta Fenofib med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Hvis du også ta en gallesyrebindende resin (f.eks, kolestyramin), ikke ta den innen 4 til 6 timer før eller 1 time etter inntak Fenofib. Sjekk med legen din dersom du har noen spørsmål.
Ta Fenofib regelmessig for å få mest mulig nytte av den.
Hvis du glemmer en dose av Fenofib, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Fenofib.

FENOFIB (TRICOR) LAGRING


Butikk Fenofib mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C) i en fuktbeskyttende beholder. Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Fenofib utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FENOFIB (TRICOR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fenofibrat.
IKKE bruk Fenofib hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Fenofib
du har galleblæren problemer, leverproblemer (inkludert skrumplever, hepatitt) eller alvorlige nyreproblemer (f.eks, nyresvikt)
du ammer eller er gravid.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Fenofib. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetes, en aktiv skjoldbruskkjertel, hjerteblodårer problemer, gallestein, nyreproblemer, eller viss muskelproblemer (myopati)
hvis du har en historie med pankreatitt eller blodpropper i venene (dyp venetrombose eller lungeemboli)
hvis du er veldig overvektig, har en inaktiv livsstil, eller du drikker store mengder alkohol
dersom du bruker en betablokker (f.eks, propranolol), østrogen, eller tiaziddiuretikum (f.eks, hydroklortiazid).

Noen legemidler kan samhandle med Fenofib. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks, simvastatin) fordi risikoen for alvorlige muskelproblemer som fører til nyresvikt kan økes
Immundempende (f.eks ciklosporin) eller andre legemidler som kan skade nyrene (f.eks aminoglykosidantibiotika [f.eks, gentamicin], amfotericin B, ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler [NSAIDs] [f.eks, ibuprofen], takrolimus, vancomycin) fordi de kan redusere tricor sin utskillelse og øke risikoen for bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin) eller sulfonylurea (f.eks, glipizid) fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Fenofib.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Fenofib kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Fenofib kan forårsake svimmelhet eller ørhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Fenofib med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Unngå å drikke alkohol mens du bruker Fenofib.
IKKE ta mer enn anbefalt dose uten å sjekke med legen din.
Følg kosthold, mosjon, og vektreduksjon program gitt til deg av helsepersonell.
Melde fra om uforklarlige muskelsmerter, ømhet eller svakhet med legen din med en gang, spesielt hvis du også har en feber eller generell kroppen ubehag.
Laboratorietester, inkludert leverfunksjon, nyrefunksjon, kolesterolet, og andre blodprøver, kan utføres mens du bruker Fenofib. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Fenofib med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Fenofib bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du planlegger å bli gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Fenofib mens du er gravid. Det er ikke kjent om Fenofib er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Fenofib.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Hodepine, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), kalv, brystsmerter, forvirring, mørk urin, rask, treg eller uregelmessig hjerterytme; feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, økt hoste eller hoste opp blod, muskelsmerter, ømhet eller svakhet (med eller uten feber og tretthet), blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller svimmelhet, alvorlig eller vedvarende kvalme, magesmerter eller oppkast, kraftig smerte eller hevelse i anklene, føtter eller ben, kortpustethet, uvanlige blåmerker eller blødning, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Fenofib