Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Fexaway (Allegra) Uten Resept

Kjøpe FexawayKjøpe Fexaway På nett uten resept

FEXAWAY (ALLEGRA) INDIKASJONER


Fexaway brukes for behandling av sesongmessige allergi symptomer som nysing, rennende nese, kløende hals, eller kløende, rennende øyne. Det er også brukt til å behandle elveblest og huden kløe. Fexaway er et antihistamin. Det fungerer ved å blokkere et stoff i kroppen som kalles histamin. Dette bidrar til å redusere allergisymptomer.

FEXAWAY (ALLEGRA) INSTRUKSJONER


Bruk Fexaway som anvist av legen din.

Ta Fexaway gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Fexaway med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Ikke drikk fruktjuice samtidig som du tar Fexaway. Visse fruktjuicer (f.eks, grapefrukt, eple, appelsin) kan redusere Fexaway effektivitet.
Hvis du tar antacida som inneholder aluminium eller magnesium, ikke ta dem samtidig som Fexaway. Spør legen eller apoteket hvordan å ta dem med Fexaway.
Hvis du glemmer en dose av Fexaway, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Overdose symptomer kan inkludere tørr munn, svimmelhet, eller døsighet.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Fexaway.

FEXAWAY (ALLEGRA) LAGRING


Oppbevar Fexaway mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Oppbevar i originalemballasjen til like før bruk. Hold Fexaway utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FEXAWAY (ALLEGRA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fexofenadinhydroklorid.

IKKE bruk Fexaway hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Fexaway.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Fexaway. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinsk tilstand, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller problemer med vannlating.

Noen legemidler kan samhandle med Fexaway. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Erytromycin eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Fexaway bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Fexaway kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Fexaway kan forårsake svimmelhet. Det gjør vanligvis ikke forårsake døsighet under normale omstendigheter ved anbefalte doser. Imidlertid kan disse effektene være verre hvis du tar Fexaway med alkohol eller visse medisiner. Bruk Fexaway med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Fexaway kan påvirke huden allergi tester. Hvis du er planlagt for en hudtest, snakk med legen din. Du må kanskje slutte å ta Fexaway for et par dager før testene.
Bruk Fexaway med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Fexaway bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 6 måneder gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Fexaway mens du er gravid. Det er ikke kjent om Fexaway er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Fexaway, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), øreverk, feber, alvorlig eller vedvarende hoste eller oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Fexaway