Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Fexofen (Allegra) Uten Resept

Kjøpe FexofenKjøpe Fexofen På nett uten resept

FEXOFEN (ALLEGRA) INDIKASJONER


Fexofen brukes for behandling av sesongmessige allergi symptomer som nysing, rennende nese, kløende hals, eller kløende, rennende øyne. Det er også brukt til å behandle elveblest og huden kløe. Fexofen er et antihistamin. Det fungerer ved å blokkere et stoff i kroppen som kalles histamin. Dette bidrar til å redusere allergisymptomer.

FEXOFEN (ALLEGRA) INSTRUKSJONER


Bruk Fexofen som anvist av legen din.

Ta Fexofen gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Fexofen med et fullt glass vann (8 oz/240 ml).
Ikke drikk fruktjuice samtidig som du tar Fexofen. Visse fruktjuicer (f.eks, grapefrukt, eple, appelsin) kan redusere Fexofen effektivitet.
Hvis du tar antacida som inneholder aluminium eller magnesium, ikke ta dem samtidig som Fexofen. Spør legen eller apoteket hvordan å ta dem med Fexofen.
Hvis du glemmer en dose av Fexofen, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Overdose symptomer kan inkludere tørr munn, svimmelhet, eller døsighet.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Fexofen.

FEXOFEN (ALLEGRA) LAGRING


Oppbevar Fexofen mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Oppbevar i originalemballasjen til like før bruk. Hold Fexofen utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FEXOFEN (ALLEGRA) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Fexofenadinhydroklorid.

IKKE bruk Fexofen hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Fexofen.

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Fexofen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinsk tilstand, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller problemer med vannlating.

Noen legemidler kan samhandle med Fexofen. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Erytromycin eller ketokonazol fordi de kan øke risikoen for Fexofen bivirkninger.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell om Fexofen kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Fexofen kan forårsake svimmelhet. Det gjør vanligvis ikke forårsake døsighet under normale omstendigheter ved anbefalte doser. Imidlertid kan disse effektene være verre hvis du tar Fexofen med alkohol eller visse medisiner. Bruk Fexofen med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
IKKE ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Fexofen kan påvirke huden allergi tester. Hvis du er planlagt for en hudtest, snakk med legen din. Du må kanskje slutte å ta Fexofen for et par dager før testene.
Bruk Fexofen med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Fexofen bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 6 måneder gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Fexofen mens du er gravid. Det er ikke kjent om Fexofen er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Fexofen, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet, hodepine, magesyke.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), øreverk, feber, alvorlig eller vedvarende hoste eller oppkast.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Fexofen