Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Finix (Aciphex) Uten Resept

Kjøpe FinixKjøpe Finix På nett uten resept

FINIX (ACIPHEX) INDIKASJONER


Finix brukes for behandling av halsbrann eller irritasjon i spiserøret som er forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD). Det kan brukes for kortvarig behandling av sår på tynntarmen. Det kan anvendes med visse antibiotika for å behandle sår på tynntarmen, og for å hindre dem fra å komme tilbake. Det kan anvendes for å behandle tilstander som fører til at kroppen for å gjøre for mye magesyre (f.eks, Zollinger-Ellison-syndrom). Finix er en protonpumpehemmer. Det fungerer ved å redusere mengden av syre som produseres i magen.

FINIX (ACIPHEX) INSTRUKSJONER


Bruk Finix som anvist av legen din.

Ta Finix gjennom munnen med eller uten mat.
Svelg Finix helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Du kan ta syrenøytraliserende mens du tar Finix hvis du blir bedt om å gjøre det av legen din.
Hvis du også ta en imidazol soppdrepende (f.eks ketokonazol), tar det minst to timer før du tar Finix.
Hvis du også ta sucralfate, ta Finix minst 30 minutter før du tar sucralfate.
Fortsett å ta Finix selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Finix, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Finix.

FINIX (ACIPHEX) LAGRING


Oppbevares Finix på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Finix utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FINIX (ACIPHEX) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Rabeprazole natrium.

IKKE bruk Finix hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Finix eller lignende legemidler (for eksempel omeprazol)
du tar en HIV-proteasehemmer (f.eks, atazanavir).

Kontakt legen din umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Finix. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har leverproblemer eller magen eller tarmkreft.

Noen legemidler kan samhandle med Finix. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Klaritromycin eller vorikonazol fordi de kan øke risikoen for Finix er bivirkninger
Antikoagulantia (f.eks warfarin), ciklosporin, eller digoksin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Finix
Azolfungicider (f.eks ketokonazol), klopidogrel, HIV-proteasehemmere (f.eks, atazanavir), eller jern fordi deres effektivitet kan bli redusert med Finix.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Finix kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Finix kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Finix med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre potensielt farlige oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Kontakt legen din hvis du har noen symptomer på en blødning sår, for eksempel svart, tjæreaktig avføring eller oppkast som ser ut som kaffegrut, eller hvis du opplever halssmerter, brystsmerter, alvorlige magesmerter, eller problemer med å svelge.
Finix bør brukes med ekstrem forsiktighet hos asiatiske pasienter, risikoen for bivirkninger kan øke hos disse pasientene.
Finix bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 12 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse alders har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Finix mens du er gravid. Det er ikke kjent om Finix er funnet i morsmelk. Ikke mate brystet mens du tar Finix.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, hodepine.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, uvanlig heshet), brystsmerter, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller sår hals; rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, alvorlig eller vedvarende magesmerter, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig tretthet, synsendringer.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Finix