Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Flovid (Floxin) Uten Resept

Kjøpe FlovidKjøpe Flovid På nett uten resept

FLOVID (FLOXIN) INDIKASJONER


Flovid brukes for behandling av mild til moderat infeksjoner forårsaket av visse bakterier. Flovid er en fluoroquinolone antibiotika. Det dreper følsomme bakterier ved å stoppe produksjonen av essensielle proteiner som trengs av bakterier å overleve.

FLOVID (FLOXIN) INSTRUKSJONER


Bruk Flovid som anvist av legen din.

Ta Flovid gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Flovid med et fullt glass vann (8 oz/240 ml). Drikk flere glass vann daglig, med mindre annet er instruert av legen din.
Ikke drikk melk eller spiser melkeprodukter, eller ta syrenøytraliserende, sukralfat, eller vitaminer i løpet av 2 timer før eller etter å ha tatt Flovid.
Flovid fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
For å rydde opp infeksjonen helt, ta Flovid for hele behandlingsforløpet. Fortsett å ta det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Flovid.

FLOVID (FLOXIN) LAGRING


Oppbevares Flovid under 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Lagres i tett lukket beholder. Ikke oppbevar på badet. Hold Flovid utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FLOVID (FLOXIN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Ofloxacin.

IKKE bruk Flovid hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Flovid
du er allergisk mot noen andre fluoroquinolone antibiotika (f.eks, ciprofloksacin)
du har unormale blodelektrolyttnivået (for eksempel lavt kalium eller magnesium) eller en historie med en viss type uregelmessig hjerterytme (f.eks QTc intervallet)
du tar medisiner for hjerterytmeforstyrrelser (for eksempel kinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol)
du tar et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAIDs) (f.eks ibuprofen) eller tyfus oral vaksine.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Flovid. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetes, nyreproblemer, leverproblemer, eller nylig hjerteinfarkt
hvis du eller et familiemedlem har hjerteproblemer (f.eks angina), uregelmessig hjerterytme (f.eks, QT-forlengelse), rask eller langsom hjerterytme, eller lave nivåer av kalium
hvis du har Alzheimers sykdom, herding i arteriene i hjernen, kramper, økt press på hjernen, eller et annet sentralnervesystemet lidelse
hvis du har senebetennelse
hvis huden din er følsom for sollys.

Noen legemidler kan samhandle med Flovid. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser (f.eks, amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol) fordi risikoen for uregelmessig hjerterytme kan økes
Kortikosteroider (f.eks, prednison) fordi risikoen for sene problemer kan økes
Foscarnet, NSAIDs (for eksempel ibuprofen), eller tramadol fordi risikoen for anfall kan økes
Insulin eller andre legemidler mot diabetes (f.eks, glipizid) fordi risikoen for lavt blodsukker kan økes
Antikoagulantia (f.eks warfarin), prokainamid, eller teofyllin fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt med Flovid
Levende vaksine mot tyfoidfeber fordi dens effektivitet kan bli redusert med Flovid
Aluminium salter (for eksempel aluminium hydroxide), jernsalter (oral) (f.eks Holdige sulfate), eller magnesiumsalter (f.eks, magnesium hydroxide) fordi de kan redusere Flovid effektivitet. Ta ofloxacin 2 timer før eller 2 timer etter disse legemidlene for å oppveie denne effekten.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Flovid kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Flovid kan forårsake svimmelhet, døsighet, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Flovid med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Flovid kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Flovid. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Diabetes pasienter - Flovid kan påvirke blodsukkeret ditt når det tas sammen med insulin eller andre legemidler mot diabetes. Sjekk blodsukkernivået nøye. Spør legen din før du endrer dosen av din diabetes medisin.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Flovid før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Flovid fungerer bare mot bakterier, det gjør ikke behandle virusinfeksjoner (f.eks forkjølelse).
Langvarig eller gjentatt bruk av Flovid kan forårsake andre infeksjoner. Fortell legen din dersom tegn på en andre infeksjon. Din medisin må kanskje endres for å behandle dette.
Hvis du opplever smerte eller betennelse, eller briste en sene under eller kort tid etter å ha tatt ofloxacin, ta kontakt med helsepersonell umiddelbart.
Mild diaré er vanlig med bruk av antibiotika. Imidlertid kan en mer alvorlig form av diaré (pseudomembranøs kolitt) forekommer sjelden. Dette kan utvikle seg mens du bruker antibiotika eller innen flere måneder etter at du slutter å bruke det. Kontakt legen din umiddelbart hvis magesmerter eller kramper, alvorlig diaré, eller blodig avføring oppstår. Ikke behandle diaré uten først å sjekke med legen din.
Pass på å bruke Flovid for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Bakteriene kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Laboratorietester, inkludert nyre funksjonstester, kan utføres mens du bruker Flovid. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Flovid med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene (f.eks sene problemer), spesielt hvis de tar kortikosteroider (f.eks, prednison). De kan også være mer følsom for andre effekter (f.eks, uregelmessig hjerterytme).
Flovid bør ikke brukes til barn yngre 18 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Flovid mens du er gravid. Flovid er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Flovid.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, hodepine, tap av matlyst, kvalme, følsomhet for sollys, søvnvansker, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), agitasjon, angst, bisarr atferd, blodig avføring, forvirring, kramper, mørk urin, redusert vannlating , depresjon, diaré (alvorlig eller vedvarende), vanskeligheter med å svelge, overdreven vannlating, tørste, eller sult, besvimelse, rask eller uregelmessig hjerterytme, tretthet, feber, frysninger, eller uvanlig hoste, hallusinasjoner, heshet, ledd-eller muskelsmerter eller hevelse; svimmelhet , tap av bevissthet, mental eller humørsvingninger, nervøsitet, mareritt, blek avføring, rød, hoven, blemmer, eller flassende hud, rastløshet, kramper, pustebesvær, sjokk (blek hud), søvnløshet, alvorlige eller vedvarende magesmerter / kramper ; selvmordstanker, sene smerter, betennelser, eller hevelse, tetthet i halsen, prikking, skjelvinger, uvanlige blåmerker eller blødninger, unormal tretthet eller svakhet, urinering problemer, vaginal irritasjon eller utflod, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Flovid