Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Folgan (Benicar) Uten Resept

Kjøpe FolganKjøpe Folgan På nett uten resept

FOLGAN (BENICAR) INDIKASJONER


Folgan brukes for behandling av høyt blodtrykk, alene eller sammen med andre legemidler. Folgan er en angiotensin II reseptorblokker (ARB). Det fungerer ved å slappe av blodårene. Dette bidrar til å senke blodtrykket.

FOLGAN (BENICAR) INSTRUKSJONER


Bruk Folgan som anvist av legen din.

Ta Folgan gjennom munnen med eller uten mat.
Ta Folgan regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Folgan på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Folgan selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Folgan, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Folgan.

FOLGAN (BENICAR) LAGRING


Butikk Folgan mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Folgan utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

FOLGAN (BENICAR) MER INFO:


Aktiv ingrediens: olmesartanmedoksomil.IKKE bruk Folgan hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Folgan
du er i din andre eller tredje trimester av svangerskapet.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Folgan. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med angioødem (f.eks, hevelse av hender, ansikt, lepper, øyne, hals, eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, heshet), inkludert angioødem forårsaket av behandling med en angiotensin-converting enzyme (ACE)-hemmer ( f.eks, lisinopril)
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks hjertesvikt), blodårer problemer, blod flow problemer, lever-eller nyreproblemer, galleblæren problemer, eller diabetes
hvis du har en historie med slag eller nylig hjerteinfarkt
hvis du er dehydrert eller har lav blodvolum
hvis du har elektro problemer (for eksempel høye kaliumnivået i blodet, lavt blod natrium nivåer) eller er på en lav-salt (natrium) diett
hvis du er på dialyse eller er planlagt å ha en større operasjon.

Noen legemidler kan samhandle med Folgan. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid) fordi risikoen for lavt blodtrykk kan økes
Kaliumsparende diuretika (f.eks spironolakton, triamteren) eller kaliumtilskudd fordi risikoen for høyt kaliumnivået i blodet kan økes
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) (f.eks, celecoxib, ibuprofen, indometacin) fordi de kan redusere Folgan effektivitet.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Folgan kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Folgan kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Folgan med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Folgan kan føre til svimmelhet, eller besvimelse, alkohol, kan varmt vær, mosjon, eller feber øke disse effektene. For å hindre dem, sitte opp eller stå sakte, spesielt om morgenen. Sitte eller ligge på det første tegn til noen av disse effektene.
Folgan kan forårsake en alvorlig bivirkning som kalles angioødem. Kontakt legen din med en gang hvis du utvikle hevelse i hender, ansikt, lepper, øyne, svelg eller tunge, vanskeligheter med å svelge eller puste, eller heshet.
Folgan kanskje ikke fungerer så bra i svarte pasienter. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Dehydrering, kan overdreven svetting, oppkast eller diaré øke risikoen for lavt blodtrykk. Ta kontakt med helsepersonell på en gang hvis noen av disse oppstår.
Sjekk med legen din før du bruker en salt erstatning eller et produkt som har kalium i det.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Folgan før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Pasienter som tar medisin mot høyt blodtrykk ofte føler deg sliten eller kjøre ned for noen få uker etter behandlingsstart. Pass på å ta medisinen selv om du kanskje ikke føler deg "normal." Fortell legen din hvis du utvikler nye symptomer.
Hvis du har høyt blodtrykk, må du ikke bruke reseptfrie produkter som inneholder sentralstimulerende midler. Disse produktene kan inneholde slankepiller eller kaldt medisiner. Kontakt legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer.
Laboratorietester, inkludert blodtrykk, blodelektrolyttnivåer, og hjerte, nyre eller leverfunksjon, kan utføres mens du bruker Folgan. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Folgan bør med ekstrem forsiktighet hos barn yngre seks år gamle, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Folgan kan medføre fosterskader eller fosterdød hvis du tar det mens du er gravid. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Det er ikke kjent om Folgan er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Folgan, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Svimmelhet.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, heshet), endring i mengden av urin som produseres, brystsmerter, problemer med å svelge, rask, treg , eller uregelmessig hjerterytme, muskelsmerter eller kramper, symptomer på lavt blodtrykk (f.eks, besvimelse, svimmelhet, kraftig svimmelhet).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Folgan