Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Forzest Uten Resept

Kjøpe ForzestKjøpe Forzest På nett uten resept

FORZEST INDIKASJONER


Forzest (Tadalafil) er en effektiv behandling for menn erektil dysfunksjon.

FORZEST INSTRUKSJONER


Forzest tabletter må tas oralt. Ta Forzest omtrent en time før du planlegger å ha sex. Starten i ca 30 minutter og varer i opp til 36 timer, kan Forzest hjelpe deg å få ereksjon hvis du er seksuelt opphisset. Hvis du tar Forzest etter et fettrikt måltid, kan medisinen ta litt lengre tid å begynne å jobbe.

Hvis du glemmer en dose av Forzest, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

DOSERING

Bruk nøyaktig som foreskrevet av lege.

FORZEST LAGRING


Oppbevares Forzest under 86 grader F (30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Forzest utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Forzest. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:
hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med en langvarig (mer enn 4 timer) eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har en deformert penis (f.eks, Peyronies sykdom, kavernøs fibrose), visse blodceller problemer (for eksempel sigdcelleanemi, leukemi, myelomatose), eller andre forhold som kan øke risikoen for en langvarig eller smertefull ereksjon (priapisme)
hvis du har lavt blodtrykk, ukontrollert høyt blodtrykk, blodårer problemer, angina (brystsmerter), hjerteproblemer (for eksempel hjerteklaffsykdommer, hjertesvikt, uregelmessig hjerterytme) eller en historie av disse forholdene
hvis du har en historie med hjerteinfarkt, hjerneslag, livstruende uregelmessig hjerterytme, lever-eller nyreproblemer, dialyse, magesår, eller blødning problemer
hvis du har en historie med øye-eller synsproblemer (f.eks, nedsatt syn eller synstap, optisk nerveproblemer, retina problemer) eller hørselsproblemer (f.eks øresus, nedsatt hørsel, hørselstap)
hvis du tar medisin for erektil dysfunksjon (ED).

IKKE bruk Forzest hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Forzest
du har alvorlige nyre-eller leverproblemer, visse arvelige øyeproblemer (f.eks, retinitis pigmentosa), eller hvis du er på dialyse
du har lunge veno-okklusiv sykdom (PVOD)
du ta en nitrat (f.eks isosorbide, nitroglyserin) i enhver form (f.eks, tabletter, kapsler, patch, spray, salve), eller nitroprusside
du bruke et annet legemiddel som inneholder tadalafil, en annen PDE5-hemmer (f.eks sildenafil, vardenafil), en azol soppdrepende (f.eks itrakonazol, ketokonazol), eller rifampicin
du bruker visse narkotiske stoffer som kalles "poppers" (f.eks amylnitritt eller nitritt, butyl nitrat eller nitritt).Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Flushing;
hodepine;
halsbrann;
mild smerte i armer, ben eller rygg;
muskelsmerter;
kvalme;
urolig mage;
tett nese.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge);
brystsmerter;
forvirring;
besvimelse;
rask eller uregelmessig hjerterytme;
hukommelsestap;
nummenhet i arm eller ben;
ensidig svakhet;
langvarig, smertefull ereksjon;
rød, hoven, blemmer, eller flassende hud;
ringing i ørene;
anfall;
alvorlig eller vedvarende rygg eller muskel smerter;
alvorlig eller vedvarende svimmelhet;
alvorlige eller vedvarende visjon endringer;
kortpustethet eller piping i brystet;
sløret tale;
plutselig nedsatt eller tap av hørsel;
plutselig nedsatt eller tap av synet på ett eller begge øyne;
plutselig, alvorlig hodepine eller oppkast.

Kjøpe Forzest