Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Gabaz (Glucotrol XL) Uten Resept

Kjøpe GabazKjøpe Gabaz På nett uten resept

GABAZ (GLUCOTROL XL) INDIKASJONER


Gabaz brukes for behandling av type 2-diabetes hos pasienter som ikke kan kontrollere blodsukkeret ved diett og mosjon alene. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Gabaz er et sulfonylurea antidiabetisk medisin. Det fungerer ved å forårsake bukspyttkjertelen å frigjøre insulin, noe som bidrar til å senke blodsukkeret.

GABAZ (GLUCOTROL XL) INSTRUKSJONER


Bruk Gabaz som anvist av legen din.

Ta Gabaz gjennom munnen med frokost eller dagens første hovedmåltid på dagen med mindre legen din forteller deg noe annet.
Svelg Gabaz helhet. Ikke knus, knuse eller tygge før du svelger.
Gabaz fungerer best hvis det tas på samme tid hver dag.
Fortsett å ta Gabaz selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Gabaz, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen. Gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Gabaz.

GABAZ (GLUCOTROL XL) LAGRING


Oppbevares Gabaz ved romtemperatur, mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet, lys og fuktighet. Ikke oppbevar på badet. Hold Gabaz utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

GABAZ (GLUCOTROL XL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Glipizide.

IKKE bruk Gabaz dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Gabaz
du har visse alvorlige problemer forbundet med diabetes (for eksempel diabetisk ketoacidose, diabetisk koma)
du har moderat til alvorlige brannskader, eller svært høy blod syre nivåer (acidose)
du har type 1 diabetes
du er gravid, og er innenfor en måned av forventet leveringsdato.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Gabaz. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (for eksempel en alvorlig utslett, elveblest, pustevansker, svimmelhet) til andre sulfonamid medisin, for eksempel acetazolamid, celecoxib, visse diuretika (f.eks, hydroklortiazid), probenecid, sulfametoksazol, valdekoksib, eller zonisamid
hvis du har en historie med lever, nyre, skjoldbruskkjertelen, eller hjerteproblemer
hvis du har mage eller tarmproblemer (f.eks mage eller tarm innsnevring eller blokkering, mage lammelse), drikke alkohol, eller har hatt dårlig ernæring
hvis du har veldig dårlig helse, høy feber, en alvorlig infeksjon, alvorlig diaré, eller høyt blod syre nivåer, eller har hatt en alvorlig skade
hvis du har en historie med visse hormonelle problemer (f.eks binyrene eller hypofysen problemer, syndrom av upassende sekresjon av antidiuretisk hormon [SIADH]), eller lavt blod natrium nivåer
hvis du har en tilstand som kalles glukose 6-fosfat dehydrogenase (G6PD)-mangel
hvis du skal ha kirurgi.

Noen legemidler kan samhandle med Gabaz. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Betablokkere (f.eks, propranolol) fordi risikoen for lavt blodsukker kan økes. De kan også skjule visse tegn på lavt blodsukker og gjøre det vanskeligere å legge merke til
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), antikoagulantia (for eksempel warfarin), azolfungicider (f.eks mikonazol, ketokonazol), kloramfenikol, clofibrate, fenfluramin, insulin, monoamin oksidase (MAO)-hemmere (f.eks phenelzine) , ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen), fenylbutazon, probenecid, kinolonantibiotika (f.eks, ciprofloxacin), salisylater (for eksempel aspirin) eller sulfonamider (f.eks sulfametoksazol) fordi risikoen for lavt blodsukker kan være økt
Kalsiumkanalblokkere (f.eks, diltiazem), kortikosteroider (for eksempel prednison), decongestants (f.eks, pseudoefedrin), diazoksid, diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid), østrogener, hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), isoniazid, niacin, fenotiaziner (f.eks promethazine), fenytoin, rifampicin (f.eks, rifampicin), sympatomimetika (f.eks, Albuterol, adrenalin, terbutalin), eller skjoldbrusk kosttilskudd (f.eks levotyroksin) fordi de kan redusere Gabaz effektivitet, noe som resulterer i høyt blodsukker
Gemfibrozil fordi blodsukker kan økes eller minskes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Gabaz kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Gabaz kan forårsake døsighet, svimmelhet, tåkesyn, eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Gabaz med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol mens du tar Gabaz. Det kan øke risikoen for lavt blodsukker. I sjeldne tilfeller kan alkohol samhandle med Gabaz og forårsake en alvorlig reaksjon med symptomer som flushing, kvalme, brekninger, svimmelhet, eller magesmerter. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Bære et ID-kort til alle tider som sier at du har diabetes. Sjekk blodsukkernivået som anvist av legen din. Hvis de er ofte høyere eller lavere enn de burde være, og du tar Gabaz akkurat som foreskrevet, legen din.
Riktig kosthold, regelmessig mosjon, og vanlig blodsukker testing er viktig for best resultat med Gabaz. Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Det kan være vanskeligere å kontrollere blodsukkeret i tider med stress, for eksempel feber, infeksjon, skade eller operasjon. Snakk med legen din om hvordan du kontrollerer blodsukkeret hvis noen av disse oppstår. Du må ikke endre dosen av medisinen din uten å sjekke med legen din.
Gabaz kan føre til lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan gjøre deg engstelig, svett, svak, svimmel, døsig, eller svak. Det kan også gjøre ditt hjerte slå fortere, gjør din visjon endring, gi deg hodepine, frysninger, eller skjelvinger, eller gjøre deg mer sulten. Det er en god idé å bære en pålitelig kilde til glukose (for eksempel tabletter eller gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer. For å unngå lavt blodsukker, spise måltider på samme tid hver dag, og ikke hopp over måltider.
Risiko for lavt blodsukker kan økes ved alvorlig eller langvarig trening, drikke alkohol, eller hoppe over måltider.
Gabaz er et sulfonylurea. Det kan øke risikoen for å dø av hjertesykdom. Snakk med legen din om fordelene og risikoen ved denne eller andre behandlingsformer for å behandle din tilstand.
Du kan legge merke til tabletten skallet i avføringen med noen merker av Gabaz. Dette er normalt og ikke en årsak til bekymring.
Gabaz kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Gabaz. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Gabaz før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert fastende blodsukker og hemoglobin A1c, kan utføres mens du bruker Gabaz. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Gabaz med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene, spesielt lavt blodsukker.
Gabaz bør ikke brukes til barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Gabaz mens du er gravid. Gabaz bør ikke brukes i minst en måned før forventet leveringsdato, fordi det kan føre til lavt blodsukker i baby. Det er ikke kjent om Gabaz er funnet i morsmelk. Gjør ikke amme mens du tar Gabaz.

Når den brukes over lengre tid, kan Gabaz ikke fungerer så bra. Hvis blodsukkeret har vært under kontroll og blir da vanskelig å administrere, ta kontakt med legen din. Du må ikke endre dosen av medisinen din uten å sjekke med legen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, svimmelhet, gass, kvalme.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, hud rødhet, svimmelhet), forvirring, mørk urin, besvimelse, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, uregelmessig hjerterytme, lavt blodsukker symptomer (f.eks, angst, tretthet, rask hjerterytme, hodepine, svimmelhet, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, skjelvinger, uvanlig svette, svakhet), alvorlig eller vedvarende tåkesyn eller andre synsproblemer, uvanlige blåmerker eller blødning ; uvanlig tretthet eller svakhet, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Gabaz