Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Gasex Uten Resept

Kjøpe GasexKjøpe Gasex På nett uten resept

GASEX INDIKASJONER


Gasex brukes for symptomatisk kontroll av dyspepsi, dårlig fordøyelse, gaseousness, flatulens, oppblåst mage og raping.

Det er også brukt for pre-radiografisk tarm forberedelse for abdominal røntgen og for lindring av ubehag i magen i den postoperative perioden, og ved langvarig immobilisering.

GASEX INSTRUKSJONER


Bruk Gasex som anvist av legen din.

Ta Gasex gjennom munnen med mat.
Ta to tabletter to ganger daglig, eller som anvist av legen din.
Hvis du glemmer en dose av Gasex ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Gasex.

GASEX LAGRING


Oppbevar Gasex ved romtemperatur unna fuktighet og sollys. Hold Gasex utilgjengelig for barn.

GASEX MER INFO:


Ingredienser: Prativisha (Aconitum palmatum Syn A.bisma.), Cowrie bhasma, Shankh bhasma, Maricha (Piper nigrum), Vidanga (Embelia Ribes), Triphala, Sunthi (Zingiber officinale).

IKKE bruk Gasex hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Gasex.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Gasex. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Ikke overskrid anbefalt dose.

Gasex er ikke kjent for å ha noen bivirkninger hvis de tas som per foreskrevet dose.

Kjøpe Gasex