Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Gastrogel (Carafate) Uten Resept

Kjøpe GastrogelKjøpe Gastrogel På nett uten resept

GASTROGEL (CARAFATE) INDIKASJONER


Gastrogel er indisert hos:

Korttidsbehandling (opp til 8 uker) av aktiv duodenal sår. Mens healing med sucralfate kan oppstå i løpet av den første uken eller to, bør behandlingen fortsette i 4 til 8 uker, med mindre helbredelse har blitt demonstrert av x-ray eller endoskopisk undersøkelse.
Vedlikeholdsbehandling for duodenal sår pasienter med redusert dose etter helbredelse av akutte sår.

Gastrogel er en gastric beskyttende. Det fungerer ved å danne et beskyttende lag på sår for å tjene som en barriere mot syre, gallesalter og enzymer i magen.

GASTROGEL (CARAFATE) INSTRUKSJONER


Bruk Gastrogel som anvist av legen din.

Ta Gastrogel gjennom munnen på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter å ha spist.
Ikke ta syrenøytraliserende i minst 30 minutter før eller etter å ha tatt Gastrogel.
Det kan ta 4 til 8 uker for fullstendig helbredelse av sår. Fortsett å ta Gastrogel for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg bedre.
Ikke ta Gastrogel samtidig som andre medisiner. Ta Gastrogel minst to timer etter andre legemidler. Hvis du ikke er sikker på om den beste tiden å ta Gastrogel, kontakt lege eller apotek.
Hvis du glemmer en dose av Gastrogel, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Gastrogel.

GASTROGEL (CARAFATE) LAGRING


Lagres Gastrogel ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader (20 og 25 grader C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Gastrogel utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

GASTROGEL (CARAFATE) MER INFO:


Aktiv ingrediens: sukralfat.

IKKE bruk Gastrogel hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Gastrogel.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Gastrogel. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nyreproblemer eller er på dialyse, eller har blokkering av tarmen eller svelgeproblemer.

Noen legemidler kan samhandle med Gastrogel. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Citratsalter eller medisiner som inneholder aluminium, spesielt hos pasienter med nyresykdom, fordi bivirkningene fra aluminiums oppbygging kan forekomme.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Gastrogel kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Gastrogel kan forårsake svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Ta Gastrogel med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Gastrogel har aluminium i den. Før du starter noen ny medisin, sjekk etiketten for å se om den har aluminium i det også. Hvis den gjør det, eller hvis du er usikker, sjekk med din lege eller apotek.
Gastrogel bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn, sikkerhet og effekt hos barn har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Gastrogel mens du er gravid. Det er ikke kjent om Gastrogel er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du tar Gastrogel, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Forstoppelse, svimmelhet, følelse av en hvirvlende bevegelse.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Gastrogel