Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Gerolamic (Lamictal) Uten Resept

Kjøpe GerolamicKjøpe Gerolamic På nett uten resept

GEROLAMIC (LAMICTAL) INDIKASJONER


Gerolamic brukes for behandling av visse typer beslag. Det kan anvendes alene eller sammen med andre legemidler. Det kan også anvendes for å forsinke forekomsten av humørproblemer i visse pasienter med bipolar lidelse. Gerolamic er en krampe.

GEROLAMIC (LAMICTAL) INSTRUKSJONER


Bruk Gerolamic som anvist av legen din.

Ta Gerolamic gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Gerolamic har en bitter smak. Ikke knus eller tygg før du svelger. Tabletten kan deles i to hvis legen din sier at du skal gjøre det.
Fortsett å ta Gerolamic selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Gerolamic, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Gerolamic.

GEROLAMIC (LAMICTAL) LAGRING


Oppbevares Gerolamic på 77 grader F (25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Gerolamic utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

GEROLAMIC (LAMICTAL) MER INFO:


Aktiv ingrediens: lamotrigin.

IKKE bruk Gerolamic hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Gerolamic.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Gerolamic. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har lever, nyre eller hjerteproblemer, visse blodproblemer (f.eks, talassemi), eller hvis du mottar dialysebehandling
hvis du har en hud utslett eller noen gang har utviklet et utslett fra å ta Gerolamic eller andre legemidler for å behandle anfall
hvis du har en historie med psykiske eller humør problemer (f.eks, depresjon, selvmordstanker eller selvmordsforsøk).

Noen legemidler kan samhandle med Gerolamic. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Karbamazepin fordi det kan senke Gerolamic effektivitet, og risikoen for bivirkninger, som svimmelhet, dobbeltsyn, tåkesyn, og nedsatt koordinasjon, kan økes
Valproat (f.eks, valproinsyre, divalproex natrium) fordi det kan øke risikoen for Gerolamic er bivirkninger
?strogener, fenobarbital, fenytoin, primidon, rifampicin, eller suksinimider (f.eks methsuximide) fordi de kan redusere Gerolamic effektivitet
Hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), fordi effekten av begge legemidlene kan bli redusert.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Gerolamic kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Viktig sikkerhetsinformasjon:

Gerolamic kan forårsake døsighet, svimmelhet eller tåkesyn. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Gerolamic med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke ta mer enn anbefalt dose eller bruk for lenger enn foreskrevet uten å sjekke med legen din.
Ikke plutselig slutter å ta Gerolamic eller endre dosen uten å sjekke med legen din. Dette kan øke anfallsfrekvens. Hvis du trenger å slutte å ta Gerolamic, bør dosen reduseres gradvis over en periode på minst 2 uker.
Hvis du slutter å ta Gerolamic en eller annen grunn, må du kontakte legen din med en gang. Ikke begynn å ta det igjen med mindre legen din sier at du skal. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Hvis du utvikler nye eller forverrede anfall, bør du kontakte legen din med en gang.
Pasienter som tar Gerolamic kan ha økt risiko for selvmordstanker og handlinger. Risikoen kan være større hos pasienter som har hatt selvmordstanker eller handlinger i fortiden. Pasienter som har bipolar (manisk-depressiv) lidelse kan også ha en økt risiko for selvmordstanker og handlinger. Se pasienter som tar Gerolamic tett. Kontakt lege straks ved ny, forverret, eller plutselige symptomer som nedstemthet, engstelig, rastløs eller irritabel atferd, panikkanfall, eller noe uvanlig endring i humør eller atferd oppstår. Kontakt lege umiddelbart dersom noen tegn på selvmordstanker eller handlinger forekomme.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kan endre mengden av Gerolamic i blodet ditt. Snakk med legen din før du starter eller slutter å ta hormonell prevensjon mens du tar Gerolamic. Kvinner som tar hormonell prevensjon kan ha større risiko for bivirkninger i løpet av uken av inaktive piller i sin pakke. Kontakt legen din hvis bivirkninger, som svimmelhet, nedsatt koordinasjon, eller dobbelt syn, forekomme.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Gerolamic. Sjekk med legen din dersom du har spørsmål om hvordan Gerolamic kan påvirke din hormonell prevensjon. Kontakt legen din umiddelbart hvis du merker unormale vaginal blødning eller spotting. Hvis du ønsker å unngå graviditet, snakk med legen din om bruk av effektive prevensjonsmetoder.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Gerolamic før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, kan utføres mens du bruker Gerolamic. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Ulike medisiner kan se ut eller har navn som ligner på Gerolamic. Kontroller alltid medisinen for å sikre at det er riktig. Hvis du merker noen endring i utseendet på din medisin (f.eks, form, farge, størrelse, ordlyden), sjekk med apoteket.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av Gerolamic hos barn, de kan være mer følsomme for effektene, særlig risikoen for alvorlig utslett.
?kt følsomhet for solen har blitt rapportert i noen barn som tar Gerolamic. Bruk en solkrem eller verneklær hvis barnet ditt blir utsatt for solen. Diskutere eventuelle spørsmål eller bekymringer med legen din.
Gerolamic bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre 18 år med bipolar lidelse, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Gerolamic bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn to år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Gerolamic kan forårsake skade på fosteret. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Gerolamic mens du er gravid. Gerolamic er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Gerolamic.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn eller dobbeltsyn, forstoppelse, nedsatt koordinasjon, diaré, svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, smertefulle menstruasjonsperioder, rennende eller tett nese, magesyke eller smerte, tretthet, søvnvansker, oppkast, svakhet, vekttap.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge, unormal heshet), fraværende menstruasjon eller andre menstruasjonsendringer, kalv smerte eller ømhet, brystsmerter, mørk urin, vanskelig eller smertefull vannlating, rask eller uregelmessig hjerterytme, feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, nye eller forverrede mentale eller humørsvingninger (f.eks, angst, depresjon, rastløshet, irritabilitet, panikkanfall, atferdsendringer, selvmordstanker eller forsøk ); ny eller forverret beslag, blek avføring, rødlig, blemmer, hoven, eller flassende hud, alvorlige muskelsmerter eller ømhet, alvorlig eller vedvarende magesmerter, kortpustethet, sår i munnen eller rundt øynene, hovne hender, ankler eller føtter, hovne lymfekjertler, tremor, uvanlige blåmerker eller blødning, uvanlig svakhet eller tretthet, vaginal kløe eller utflod, visjon endringer, gulfarging av øyne eller hud.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Gerolamic