Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Glucophage Uten Resept

Kjøpe Glucophage



Kjøpe Glucophage På nett uten resept

GLUCOPHAGE INDIKASJONER


Glucophage brukes for behandling av type 2 diabetes. Den brukes sammen med diett og mosjon. Det kan anvendes alene eller sammen med andre antidiabetiske legemidler. Glucophage er en biguanide antidiabetika. Det fungerer ved å redusere mengden av sukker at leveren produserer og tarmen absorbere. Det bidrar også til å gjøre kroppen mer følsom for insulin som du naturlig produsere.

GLUCOPHAGE INSTRUKSJONER


Bruk Glucophage som anvist av legen din.

Ta Glucophage gjennom munnen med mat.
Ta Glucophage regelmessig for å få mest mulig nytte av den. Tar Glucophage på samme tid hver dag vil hjelpe deg å huske å ta den.
Fortsett å ta Glucophage selv om du føler deg vel. Ikke gå glipp av noen dose.
Hvis du glemmer en dose av Glucophage, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Glucophage.

GLUCOPHAGE LAGRING


Butikk Glucophage ved romtemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold Glucophage utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

GLUCOPHAGE MER INFO:


Aktiv ingrediens: Metforminhydroklorid.

IKKE bruk Glucophage hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Glucophage
du har hjertesvikt som er behandlet av medisin
du har en alvorlig infeksjon, lave oksygeninnholdet i blodet, nyre-eller leverproblemer, høyt blodtrykk keton eller syrenivået (f.eks, diabetisk ketoacidose), eller alvorlig dehydrering
du har hatt slag eller et hjerteinfarkt, eller du er i sjokk
du er 80 år eller eldre og har ikke hatt en nyre funksjonstest
du skal ha kirurgi eller visse lab prosedyrer.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Glucophage. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med hjerteproblemer (f.eks, hjertesvikt), lunge-eller pusteproblemer, skjoldbrusk problemer, mage eller tarmproblemer (f.eks, lammelser, blokkering), binyrene eller hypofysen problemer, eller melkesyreacidose
hvis du har oppkast, diaré, dårlig helse eller ernæring, lav blod kalsium eller vitamin B12-nivåer, eller anemi, eller hvis du er dehydrert
hvis du har en infeksjon, feber, fersk skade, eller moderate til alvorlige brannskader
hvis du drikker alkohol eller har en historie med alkoholmisbruk
hvis du skal ha kirurgi eller visse lab prosedyrer
hvis du tar en betablokker (f.eks, propranolol).

Noen legemidler kan samhandle med Glucophage. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Amilorid, cimetidin, digoxin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim, eller vancomycin fordi de kan øke risikoen for Glucophage er bivirkninger
Kalsiumkanalblokkere (f.eks, nifedipin), kortikosteroider (for eksempel prednison), diuretika (f.eks, furosemid, hydroklortiazid), østrogen, hormonelle prevensjonsmidler (f.eks p-piller), insulin, isoniazid, nikotinsyre, phenothiazine (f.eks, klorpromazin) , fenytoin, sulfonylurea (f.eks, glipizid), sympatomimetika (f.eks, Albuterol, pseudoefedrin), eller thyroidhormoner (f.eks levotyroksin) fordi risikoen for høyt eller lavt blodsukker kan økes.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Glucophage kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Svimmelhet kan oppstå mens du tar Glucophage. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Glucophage med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Følg kosthold og treningsprogram gitt til deg av helsepersonell.
Ikke drikk store mengder alkohol mens du bruker Glucophage. Snakk med din lege eller helsepersonell før du drikker alkohol mens du bruker Glucophage.
Fortell legen din eller tannlegen at du tar Glucophage før du får noen medisinsk eller tannlegebehandling, legevakt, eller kirurgi.
Vær forsiktig så du ikke blir dehydrert, spesielt i varmt vær eller mens du blir aktiv. Dehydrering kan øke risikoen for Glucophage er bivirkninger.
Hvis oppkast eller diaré inntreffer, må du passe på ikke å bli dehydrert. Kontakt legen din for instruksjoner.
Bære et ID-kort til alle tider som sier at du har diabetes. Sjekk blodsukkernivået som anvist av legen din. Hvis de er ofte høyere eller lavere enn de burde være, og du tar Glucophage nøyaktig som foreskrevet, legen din.
Glucophage vanligvis ikke føre til lavt blodsukker. Lavt blodsukker kan være mer sannsynlig å skje hvis du hopper over et måltid, trene tungt, eller drikke alkohol. Det kan også være mer sannsynlig hvis du tar Glucophage sammen med visse legemidler mot diabetes (f.eks sulfonylurea, insulin). Det er en god idé å bære en pålitelig kilde til glukose (for eksempel tabletter eller gel) for å behandle lavt blodsukker. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bør du spise eller drikke en rask kilde til sukker som bord sukker, honning, godteri, appelsinjuice, eller ikke-diett brus. Dette vil heve blodsukkeret raskt. Fortell legen din umiddelbart dersom dette skjer. For å unngå lavt blodsukker, spise måltider på samme tid hver dag, og ikke hopp over måltider.
Feber, infeksjon, skade eller kirurgi kan øke risikoen for høyt eller lavt blodsukker. Hvis noen av disse forekommer, sjekke blodsukkeret nøye og fortelle legen din med en gang.
Glucophage kan ofte føre til magesyke, dårlig fordøyelse, kvalme, oppkast eller diaré i begynnelsen av behandlingen. Dersom du utvikler uvanlige eller uventede mageproblemer, eller hvis du utvikler mageproblemer senere under behandlingen, kontakt legen din med en gang. Dette kan være et tegn på melkesyreacidose.
Laboratorietester, inkludert nyrefunksjonen, fastende blodsukker, hemoglobin A1c, og blodverdier, kan utføres mens du bruker Glucophage. Disse testene kan anvendes til å overvåke tilstanden eller sjekk for bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Bruk Glucophage med forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene. Lavt blodsukkernivå kan også være vanskeligere å gjenkjenne hos eldre.
Glucophage bør ikke brukes til barn yngre 10 år, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Glucophage mens du er gravid. Det er ikke kjent om Glucophage er funnet i morsmelk. Du må ikke amme mens du tar Glucophage.

Når den brukes over lengre tid, kan Glucophage ikke fungerer så bra. Hvis blodsukkeret har vært under kontroll og blir da vanskelig å administrere, ta kontakt med legen din. Du må ikke endre dosen av medisinen din uten å sjekke med legen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, gass, hodepine, dårlig fordøyelse, kvalme, magesyke, midlertidig metallisk smak; oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), brystsmerter eller ubehag, svimmelhet eller ørhet, rask eller vanskelig å puste, følelse av å være uvanlig kald , feber, frysninger, eller vedvarende sår hals, generell følelse av uvelhet, muskelsmerter eller svakhet, langsom eller uregelmessig hjerterytme, unormal tretthet, uvanlig eller vedvarende magesmerter eller ubehag, unormal tretthet eller svakhet.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Glucophage