Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Grifulvin (Grifulvin V) Uten Resept

Kjøpe GrifulvinKjøpe Grifulvin På nett uten resept

GRIFULVIN (GRIFULVIN V) INDIKASJONER


Grifulvin brukes for behandling av soppinfeksjoner i hodebunnen, kropp, fot (fotsopp), negler, lår (jock kløe), eller hårsekker (frisør kløe). Grifulvin er en soppdrepende middel. Det fungerer ved å gjøre huden mer resistent mot soppvekst.

GRIFULVIN (GRIFULVIN V) INSTRUKSJONER


Bruk Grifulvin som anvist av legen din!

Ta Grifulvin gjennom munnen med eller uten mat.
For å rydde opp infeksjonen helt, bruker Grifulvin for hele behandlingsforløpet. Fortsett å bruke det selv om du føler deg bedre om noen dager.
Hvis du glemmer en dose av Grifulvin, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Grifulvin.

GRIFULVIN (GRIFULVIN V) LAGRING


Lagres Grifulvin ved værelsetemperatur, mellom 68 og 77 grader F (20 og 25 grader C). Kort lagring ved temperaturer mellom 59 og 86 grader F (15 og 30 grader C) er tillatt. Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Hold Grifulvin utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

GRIFULVIN (GRIFULVIN V) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Griseofulvin microsize.
IKKE bruk Grifulvin hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Grifulvin
du har alvorlig leversykdom eller blodsykdom porfyri
du er gravid

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Grifulvin. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har diabetes, leversykdom, lupus, eller nummenhet i hender eller føtter.

Noen legemidler kan samhandle med Grifulvin. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Barbiturater (f.eks fenobarbital) fordi de kan redusere effektiviteten
Antikoagulantia (f.eks warfarin), ciklosporin, eller orale prevensjonsmidler (p-piller), fordi deres effektivitet kan bli redusert med Grifulvin.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Grifulvin kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Grifulvin kan forårsake svimmelhet. Denne effekten kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Grifulvin med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Pass på å bruke Grifulvin for hele behandlingsforløpet. Hvis du ikke gjør det, kan det hende at medisinen ikke rydde opp infeksjonen helt. Soppen kan også bli mindre følsom for dette eller andre legemidler. Dette kan gjøre infeksjonen vanskeligere å behandle i fremtiden.
Ikke drikk alkohol mens du tar Grifulvin.
Grifulvin kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Grifulvin. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Det er viktig å praktisere god hygiene under og etter bruk for å hindre reinfeksjon.
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller) kanskje ikke fungerer så godt mens du bruker Grifulvin. For å forhindre graviditet, bruk en ekstra form for prevensjon (f.eks kondom).
Bruk en effektiv form for prevensjon for 6 måneder etter bruk av Grifulvin.
Laboratorietester, inkludert totalt antall blodceller, leverfunksjon, og nyrefunksjonen, kan utføres mens du bruker Grifulvin. Disse testene kan brukes til å overvåke tilstanden din eller se etter bivirkninger. Sørg for å holde alle lege og lab avtaler.
Grifulvin bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn yngre enn 3 år gammel, sikkerhet og effektivitet i disse barna har ikke blitt bekreftet.
Graviditet og amming: Ikke bruk Grifulvin hvis du er gravid. Unngå å bli gravid mens du tar det. Hvis du tror du kan være gravid, bør du kontakte legen din med en gang. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Grifulvin, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, søvnproblemer, svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme, magesyke, oppkast.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, nummenhet av prikking i hender eller føtter, hvite flekker i munnen.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Grifulvin