Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Hemsamic (Cyklokapron) Uten Resept

Kjøpe HemsamicKjøpe Hemsamic På nett uten resept

HEMSAMIC (CYKLOKAPRON) INDIKASJONER


Hemsamic brukes for å redusere eller forebygge overdreven blødning, og reduserer behovet for blodlevring faktortransfusjoner under eller etter tannuttrekking hos pasienter med hemofili. Det brukes også for å forebygge eller redusere blødning under visse medisinske prosedyrer (f.eks, cervical kirurgi) og å behandle visse blødningsproblemer (f.eks neseblod, blødninger inne i øyet, kraftige menstruasjonsblødninger) hos pasienter hvor blod ikke koagulere godt. Det er også brukt til å behandle arvelig angionevrotisk ødem. Det kan også brukes til andre forhold som bestemmes av legen din.

HEMSAMIC (CYKLOKAPRON) INSTRUKSJONER


Bruk Hemsamic som anvist av legen din. Sjekk etiketten på medisin for nøyaktig dosering instruksjoner.
Hemsamic er vanligvis gitt som en injeksjon på legens kontor, sykehus, eller klinikk. Hvis du skal bruke Hemsamic hjemme, vil en helsepersonell lære deg hvordan du bruker den. Pass på at du forstår hvordan du bruker Hemsamic. Følg prosedyrene du er lært når du bruker en dose. Ta kontakt med helsepersonell hvis du har spørsmål.
Bruk ikke Hemsamic dersom den inneholder partikler, er uklar eller misfarget, eller hvis hetteglasset er sprukket eller skadet.
Hold dette produktet, samt sprøyter og nåler, utilgjengelig for barn og kjæledyr. Ikke bruk nåler, sprøyter, eller andre materialer. Spør helsepersonell hvordan å avhende disse materialene etter bruk. Følg alle lokale regler for deponering.
Fortsett å bruke Hemsamic for hele behandlingsforløpet, selv om du føler deg vel. Gå ikke glipp av doser.
Hvis du glemmer en dose av Hemsamic, kontakt legen din umiddelbart.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Hemsamic.

DOSERING

Ta nøyaktig som anvist. Dosering er vanligvis to til fire ganger daglig gjennom munnen. Lengde på behandling er basert på din tilstand og respons.

HEMSAMIC (CYKLOKAPRON) LAGRING


Oppbevares i romtemperatur mellom 36 og 86 grader F (2-30 grader C) vekk fra sollys og fuktighet.

HEMSAMIC (CYKLOKAPRON) MER INFO:


Hemsamic er en antifibrinolytisk. Det virker ved å hindre blodpropper fra å bryte ned for raskt. Dette bidrar til å redusere overdreven blødning.

IKKE bruk Hemsamic dersom:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Hemsamic
du har blodpropp (for eksempel i benet, lungen, øye, hjerne), en historie med blodpropp, eller forhold som kan øke risikoen for blodpropp (f.eks visse hjerteklaffproblemer, visse typer av uregelmessig hjerterytme, visse blod clotting problemer)
du har blødning i hjernen, blod i urinen, eller blødning relatert til nyreproblemer
du har en forstyrrelse av fargesyn
du har uregelmessige menstruasjonsblødninger av ukjent årsak
du bruker medisin for å hjelpe din blodpropp (f.eks faktor IX kompleks konsentrater eller anti-inhibitor koagulant konsentrater)

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Hemsamic. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har en historie med nyreproblemer, diabetes, polycystisk ovariesyndrom, blødning eller blodpropp problemer, en viss blod problem kalt disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), øye-eller synsproblemer, eller blødning i hjernen
hvis du er veldig overvektig
hvis du har en personlig eller familie historie med blodpropp eller livmorkreft
hvis du også tar østrogen eller tamoxifen


Noen legemidler kan påvirkes av Hemsamic. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:
Hormonell prevensjon (f.eks p-piller), medisiner for å hjelpe din blodpropp (f.eks anti-hemmer coagulant konsentrater, faktor IX kompleks konsentrater), eller tretinoin (all-trans retinsyre) fordi risikoen for blodpropp kan økes
Desmopressin, hydroklortiazid, nitroglyserin, ranitidin, eller sulbaktam-ampicillin fordi risikoen for hjerteinfarkt kan økes
Antikoagulantia (f.eks warfarin) fordi de kan redusere Hemsamic effektivitet

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell hvis Hemsamic kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.

Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Hemsamic mens du er gravid. Hemsamic er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Hemsamic, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger. Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Diaré, kvalme, oppkast.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), kalv eller smerter, hevelse eller ømhet, brystsmerter, forvirring, hoste opp blod; redusert vannlating eller problemer med vannlating, øyeproblemer, besvimelse, nummenhet i en arm eller et ben, ensidig svakhet, smerte, hevelse, eller rødhet på injeksjonsstedet, kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet eller ørhet, kortpustethet; sløret tale, plutselig, alvorlig hodepine eller oppkast, synsforstyrrelser eller problemer (for eksempel forstyrrelse av fargesyn, skarphet eller synsfelt).

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger.

Kjøpe Hemsamic