Loading ...    
  Loading ...    

Kjøpe Histaloc (Phenergan) Uten Resept

Kjøpe HistalocKjøpe Histaloc På nett uten resept

HISTALOC (PHENERGAN) INDIKASJONER


Histaloc anvendes for å lindre allergiske symptomer, inkludert elveblest eller rennende nese. Den brukes til å forebygge og kontrollere kvalme og oppkast under og etter operasjonen. Det er også brukt til å hjelpe produsere lett søvn, forebygge og behandle bevegelse sykdom, eller behandle smerter etter operasjonen, i kombinasjon med andre medisiner. Histaloc er en phenothiazine antihistamin. Det fungerer ved å blokkere nettsteder der histamin handlinger.

HISTALOC (PHENERGAN) INSTRUKSJONER


Bruk Histaloc som anvist av legen din.

Ta Histaloc gjennom munnen med eller uten mat. Hvis magesyke oppstår, ta med mat for å redusere mage irritasjon.
Hvis du bruker Histaloc for reisesyke, ta en dose på minst 30 til 60 minutter før du begynner å reise.
Hvis du glemmer en dose av Histaloc og du bruker den regelmessig, ta den så snart som mulig. Hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke ta to doser samtidig.
Overdose symptomer kan inkludere alvorlig døsighet, svimmelhet, munntørrhet, store pupiller, rødming, kvalme, oppkast, grunne pust, og besvimelse.

Spør helsepersonell eventuelle spørsmål du måtte ha om hvordan du bruker Histaloc.

HISTALOC (PHENERGAN) LAGRING


Lagres Histaloc ved romtemperatur, mellom 68 til 77 grader F (20 til 25 ° C). Oppbevares beskyttet mot varme, fuktighet og lys. Ikke oppbevar på badet. Hold tett lukket. Hold Histaloc utilgjengelig for barn og vekk fra kjæledyr.

HISTALOC (PHENERGAN) MER INFO:


Aktiv ingrediens: Promethazine HCI.

IKKE bruk Histaloc hvis:

du er allergisk mot noen av innholdsstoffene i Histaloc
du har alvorlig sentralnervesystemet eller er i koma
du også tar astemizol, cisaprid, terfenadin, eller tramadol.

Ta kontakt med din lege eller helsepersonell umiddelbart hvis noen av disse gjelder for deg.

Noen medisinske tilstander kan samhandle med Histaloc. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen medisinske tilstander, spesielt hvis noe av det følgende gjelder for deg:

hvis du er gravid, planlegger å bli gravid, eller ammer
hvis du tar noen resept eller reseptfrie medisiner, urte forberedelse eller kosttilskudd
hvis du har allergi mot medisiner, mat eller andre stoffer
hvis du har nervesystemet problemer, benmargsdepresjon, hjerteproblemer, en blodsykdom, glaukom, økt trykk i øyet, lavt blodtrykk, leverproblemer, prostataproblemer, Parkinsons sykdom, anfall, eller Reyes syndrom
hvis du regelmessig konsumerer store mengder alkohol.

Noen legemidler kan samhandle med Histaloc. Fortell helsepersonell dersom du bruker andre legemidler, spesielt noe av det følgende:

Kull eller litium fordi de kan redusere Histaloc effektivitet
Angiotensin-converting enzyme (ACE) hemmere (f.eks, enalapril), astemizol, cisaprid, generelle anestetika (f.eks, tiopental), metyldopa, terfenadin, eller tramadol fordi bivirkninger, slik som lavt blodtrykk og beslag, kan forekomme
ACE-hemmere (f.eks, enalapril), haloperidol, litium, meperidine, metrizamid, monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) (f.eks phenelzine), naltrexon, polypeptid antibiotika (f.eks, Actinomycin), eller trazodon fordi risikoen for deres bivirkninger kan være økt av Histaloc
Bromokriptin, adrenalin, levodopa, eller pergolide fordi deres effektivitet kan bli redusert med Histaloc.

Dette kan ikke være en komplett liste over alle interaksjoner som kan oppstå. Spør helsepersonell dersom Histaloc kan samhandle med andre medisiner du tar. Sjekk med helsepersonell før du starte, stoppe, eller endre dosen av noen form for medisin.
Viktig sikkerhetsinformasjon:

Histaloc kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Disse effektene kan være verre hvis du tar det med alkohol eller visse medisiner. Bruk Histaloc med forsiktighet. Ikke kjør bil eller utføre andre mulige usikre oppgaver før du vet hvordan du reagerer på det.
Ikke drikk alkohol eller bruker medisiner som kan forårsake døsighet (f.eks søvn hjelpemidler, muskel relaxers) mens du bruker Histaloc, det kan legge til sine effekter. Spør på apoteket dersom du har spørsmål om hvilke medisiner kan forårsake døsighet.
Neuroleptisk malignt syndrom (NMS) er en potensielt dødelig syndrom som kan være forårsaket av Histaloc. Symptomer kan være feber, stive muskler, forvirring, unormal tankegang, rask eller uregelmessig hjerterytme, og svetting. Kontakt legen din med en gang hvis du har noen av disse symptomene.
Histaloc kan føre til at du blir solbrent lettere. Unngå solen, sunlamps eller tanning boder før du vet hvordan du reagerer på Histaloc. Bruk en solkrem eller bruke verneutstyr hvis du må være ute i mer enn en kort tid.
Bruk Histaloc med ekstrem forsiktighet hos eldre, de kan være mer følsomme for effektene.
Histaloc bør ikke brukes til barn yngre to år. Alvorlige, og noen ganger dødelig, bivirkninger (vanskelig eller bremset puste, døsighet fører til koma) har oppstått når Histaloc har vært brukt hos barn i denne aldersgruppen.
Histaloc bør brukes med ekstrem forsiktighet hos barn to år gamle eller eldre. Den laveste effektive dosen bør brukes til barn 2 år eller eldre.
Graviditet og amming: Hvis du blir gravid, bør du kontakte legen din. Du må diskutere fordeler og risiko ved bruk av Histaloc mens du er gravid. Histaloc er funnet i morsmelk. Hvis du er eller vil bli amming mens du bruker Histaloc, sjekk med legen din. Diskuter eventuelle risikoer til babyen din.

Alle legemidler kan gi bivirkninger, men mange mennesker har ingen, eller mindre, bivirkninger.

Sjekk med legen din dersom noen av disse vanligste bivirkningene vedvarer eller blir plagsom:

Tåkesyn, svimmelhet, tretthet, munntørrhet, kvalme, brekninger.

Oppsøk lege umiddelbart hvis noen av disse alvorlige bivirkninger forekommer:

Alvorlige allergiske reaksjoner (utslett, elveblest, kløe, pustevansker, tetthet i brystet, hevelse i munn, ansikt, lepper eller tunge), forvirring, overdreven svetting, besvimelse, feber, frysninger, eller sår hals, hallusinasjoner, psykiske eller humørsvingninger (f.eks, agitasjon, delirium, overdreven følelse av velvære, oppstemthet, hysteri, nervøsitet), kramper, alvorlig eller vedvarende svimmelhet, kortpustethet eller problemer med å puste, langsom eller rask hjerterytme, tremor, søvnvansker, ukontrollerte muskelbevegelser ; uvanlig brusing eller blødning, gulfarging av hud eller øyne.

Dette er ikke en komplett liste over alle bivirkninger som kan oppstå. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, kontakt med helsepersonell.

Kjøpe Histaloc